Innovaatiot ja ekosysteemit

A woman and a man standing in front of a glittering wall. A man stares into the distance with VR glasses.

Oulussa on totuttu toimimaan ja innovoimaan yhdessä. Eri ekosysteemeissä ja klustereissa on monipuolinen koulutuksen, tutkimuksen, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin edustus. Myös vuonna 2009 perustettu Oulun innovaatioallianssi tukee tätä yhteistoimintaa.

Digitalisaation huipulla

Yksi asia Oulussa osataan erityisen hyvin: tuotekehitys. Voit tulla Ouluun pelkän idean kanssa ja poistua mukanasi valmis tuote. Meiltä löytyy kaikki tietotaito, mitä tarvitaan kansainvälisille markkinoille tähtäävän tuotteen tai palvelun tuotteistamiseen, rahoittamiseen, testaamiseen ja kaupallistamiseen.

Lähemmäs 3 miljardia ihmistä käyttää päivittäin Oulussa kehitettyjä mobiiliteknologioita. Yhdistämällä eri alojen asiantuntemus ja langaton osaaminen saadaan älykkäitä ICT-ratkaisuja, joilla voidaan tuottaa kehittyneitä, personoituja ja kytkettäviä palveluja eri toimialoille, kuten terveydenhuoltoon.

OuluHealth-ekosysteemi toimii digitaalisen terveydenhuollon kansainvälisessä etulinjassa edistämällä terveys- ja hyvinvointialan palveluja tietotekniikan avulla. Ouluun muun muassa valmistuu maailman älykkäin sairaala vuonna 2030. Oulussa kehitetään myös mm. painettua elektroniikkaa, joka avaa täysin uusia näkymiä autoteollisuudelle.

Two people wearing smart glasses by an orange-patterned wall.

Smart City Oulu – testausalusta älyratkaisuille

Oululaisesta teknologiaekosysteemistä viime vuosina muotoutunut kymmenien globaalien tuotekehitysyksiköiden keskus. Oulussa loppukäyttäjät ja tuotekehittäjät kohtaavat toisensa todellisessa ympäristössä, jolloin ratkaisut muotoutuvat käytännönläheisiksi.

Innovaatioympäristöissä ideat, tiimit ja yritykset kohtaavat ja niissä kehitetään sekä testataan uusia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Toiminta perustuu yhteiskehittämiseen, jota innovaatiopalvelut tukevat.

People sitting and standing casually in front of a colorful wall with a text "bitti" on it.

Oulun innovaatioallianssi

Suora tie Oulun alueen toimivimpiin verkostoihin ja innovatiivisimpiin ekosysteemeihin käy Oulun innovaatioallianssin kautta. Vuonna 2009 perustetun OIA:n tehtävä on tukea ainutlaatuista yhteistyötä, jota Oulussa tehdään sujuvasti eri toimijoiden kesken. Ekosysteemeissä ja klustereissa on mukana monipuolinen edustus niin koulutuksen, tutkimuksen, liike-elämän kuin julkisen sektorinkin puolelta.

Keulapaikka startup-yrityksille

Innovaatiotoiminta ja erinomaiset edellytykset luoda uutta Oulussa pohjaavat yritysten, julkisen sektorin ja oppilaitosten saumattomaan yhteistyöhön. Huippuluokan opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet sekä teknologinen etumatka vauhdittavat yritystoimintaasi ja nostavat sen kansainväliselle tasolle.

Startup Station

Startup Station tarjoaa inspiraatiota, tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia alkuvaiheessa
oleville startup-yrityksille ja yrittäjille.

Kokoamme yhteen aloittelevat yritykset, alkuvaiheen kasvuyritykset, asiantuntijat,
hautomo-ohjelmat ja ekosysteemikumppanit muun muassa järjestämällä tapahtumia ja valmennusohjelmia.
Startup Station on turvallinen ympäristö innovoida, jakaa, epäonnistua, menestyä ja nousta uudelle tasolle.

A person fits a green mask on the artificial head.

Dealroom

Löydä tietoa startupeista, uusista innovaatioista, sijoittajista, rahoituskierroksista ja monista muista Oulun seudun yritystoimintoja koskevista asioista. Startupit, sijoittajat ja muut ekosysteemin sidosryhmät voivat lisätä tietokantaan tietoja yrityksistään ja organisaatioistaan sekä muokata profiilejaan tarpeen mukaan.

Yritys- ja innovaatioekosysteemit

Tutustu tarkemmin oululaisiin verkostoihin ja ekosysteemeihin. Olet tervetullut kehittämään liiketoimintaasi kanssamme!

A woman movers information boxes on a smart board that shows the floor plan of the building.

Digitalisaation ja ict-alan edelläkävijät

Oululla on yli 50 vuoden kokemus langattomien teknologioiden kehittämisessä, joten edelläkävijyys on kiistatonta. Oulussa kehitettyjä mobiiliteknologioita käyttää päivittäin lähes kolme miljardia ihmistä. Paljon puhuttua 5G-teknologiaa on kehitetty pitkälti Oulussa, ja Oulun yliopiston visionäärit luovat jo seuraavaa langattoman viestinnän 6G-sukupolvea.

Oululaisesta teknologiaekosysteemistä on viime vuosina muotoutunut kymmenien globaalien tuotekehitysyksiköiden keskus. Yhdistämällä eri alojen asiantuntemus ja langaton osaaminen saadaan älykkäitä ICT-ratkaisuja, joilla voidaan tuottaa kehittyneitä, personoituja ja kytkettäviä palveluja eri toimialoille, kuten terveydenhuoltoon.

A person sits in front of a laptop in a remote meeting with headphones in a light, elegant space.

Terveysteknologian uranuurtajat

Oulun alue on toiseksi suurin terveysteknologian keskus Suomessa. Terveys- ja hyvinvointialan yritykset, tutkimuslaitokset ja julkinen sektori toimivat OuluHealth-verkostossa. Tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, vauhdittaa yritysten kasvua sekä luonnollisesti tarjota parempia ratkaisuja terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi ympäri maailman.

Erityinen kilpailuetumme on terveysteknologian, biotieteiden, lääketieteen ja insinööritieteiden saumaton yhdistäminen. OuluHealth-ekosysteemi toimii digitaalisen terveydenhuollon kansainvälisessä etulinjassa edistämällä terveys- ja hyvinvointialan palveluja tietotekniikan avulla. Sen johdosta Ouluun muun muassa valmistuu maailman älykkäin sairaala vuonna 2030.

A person stands in front of the starry sky and looks to the left with VR glasses.

Autoteollisuuden tulevaisuudentekijät

Oulu Automotive Cluster on yksi maamme nopeimmin kasvavista yritysklustereista. Se on yrityksille ja tutkimuslaitoksille avoin ekosysteemi, jossa kehitetään yhteistyössä autojen sähköistymistä, autonomista liikennettä ja uusia liikkumisen liiketoimintamalleja. Klusteri auttaa pk-yrityksiä löytämään asiakkaita ja yhteistyökumppaneita autoteollisuudesta.

Innovaatiotoiminta ja kasvuyritykset saavat voimansa ICT-alan asiantuntemuksensa, huippuluokan koulutuksesta sekä ainutlaatuisesta yhteiskehittämisen mallista. Oulu on johtanut 5G-verkkoteknologian globaalia kehittämistä ja on nyt 6G-tutkimuksen edelläkävijä. Oulu on myös kotipaikka painetulle elektroniikalle, joka mullistaa tavan suunnitella, kehittää ja valmistaa autoja.

Parrakas mies seisoo etualalla, kaksi naista keskustelee taaempana

Oppivin kiertotalouskaupunki

Oulun kaupunki on sitoutunut edistämään kiertotaloutta yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Tätä työtä viitoittamaan on laadittu kiertotalouden tiekartta. Kiertotalousratkaisut vaativat uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia arvoverkkoja. Oppimista, joka vaatii tutkimista, kehittämistä, kokeiluja, onnistumisia ja joskus epäonnistumisiakin. Haluammekin olla oppivin kiertotalouskaupunki ja edistää myös sidosryhmien kehittymistä.

Yhteistyötä kiihdyttämään on perustettu kiertotalousklusteri. Klusteri on yrityksille avoin ekosysteemi, joka auttaa löytämään uusia kumppaneita ja asiakkaita, jakaa tietoa ja osaamista sekä järjestää kokeiluja ja tapahtumia kiertotalousinnovaatioiden ja -liiketoiminnan edistämiseksi. Klusteri toimii myös rajapintana julkiseen sektoriin ja kansainvälisiin klustereihin lisäten yritysten näkyvyyttä.