Liike-elämän keskus

Teknologista etumatkaa ja kansainvälinen toimintaympäristö, lähellä koko pohjoisen potentiaali ja ostovoima.

Yritykset
Investoinnit
Toimintaympäristö
Kongressit & tapahtumat

Parhaat edellytykset yritystoiminnalle

Oulu on koko pohjoisen Skandinavian merkittävin liike-elämän, koulutuksen ja kulttuurin keskus, joka tunnetaan erityisesti informaatioteknologian innovaatioista. Meiltä löytyy huippuluokan koulutusta sekä teknistä osaamista, joka nostaa yrityksesi tietotaidon täysin uudelle tasolle.

Loistavat mahdollisuudet investoinneille

Oulun väestömäärän on ennustettu kasvavan seuraavien vuosikymmenten aikana 20 prosenttia. Myös kuluttaminen lisääntyy: tuloverojen määrä on kasvanut eniten (3,5 %) Suomen kaupungeista. 15 viimeksi kaupunkiin etabloitunutta kansainvälistä yritystä investoi alueelle vuosittain yli 100 miljoonaa euroa.

Teknologiakaupunki

Päivittäin yli 2.6 miljardia ihmistä käyttää Oulussa kehitettyä teknologiaa.

Elinvoimainen innovaatiokeskus

Oulu on arktisen Euroopan nopeimmin kasvava kaupunkiseutu.

RISKISIJOITTAJIEN SUOSIKKI

Oulu kerää 3. eniten startup-rahoitusta Euroopassa.

HUIPPUOSAAJIEN KOTIKAUPUNKI

Oululaisten 50 vuoden kokemus langattomista teknologioista takaa sen, että tarjolla on osaavaa työvoimaa innokkaista nuorista kokeneisiin ammattilaisiin.

Oulu meeting city

Kokouksia pohjoisella twistillä

Tärkein syy osallistua kongressiin on sen sisältö. Oulun valttina ovat vahva tiedeyhteisö ja osaaminen. Kansainvälisissä kongresseissa korostuu myös kokemuksellisuus – pohjoinen eksotiikka ja mutkattomuus – joka nostaa Oulun suosituimpien kohteiden joukkoon.

Yrittäjien vireä kaupunki

Oululla on hyvä maine yrityskaupunkina. Kuntien imago 2017 -tutkimus nosti Oulun parhaiksi imagotekijöiksi työ­voi­man saa­ta­vuuden, yri­tys­ten ja op­pi­lai­tos­ten yh­teis­työ­n sekä in­no­vaa­ti­oi­den tu­ke­misen.

""

Yritykset

AUTAMME YRITYSTÄSI KASVAMAAN.
Vahva innovaatio-osaaminen ja dynaaminen toimintaympäristö arktisen Euroopan nopeimmin kasvavassa kaupungissa vetävät Ouluun sekä startup- että isoja kansainvälisiä yrityksiä.

BusinessOulun maksuttomat asiantuntijapalvelut ovat käytössäsi yrityksen perustamisesta tai sijoittumisesta aina verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen saakka. Meiltä saat tietoa esimerkiksi liiketoimintamahdollisuuksista, julkisesta rahoituksesta, saatavilla olevasta työvoimasta ja mahdollisista kumppaneista.

Investoinnit

PORTTI ARKTISEEN EUROOPPAAN.
Vahva ICT-alan osaaminen on luonut Ouluun ainutlaatuisen perustan innovaatio- ja yritystoiminnalle. Vuosina 2014-16 Ouluun syntyi yli 500 startup-yritystä, ja vuokrattujen toimitilojen määrä on yli kaksinkertaistunut viime vuosien aikana.

Seuraavien 10 vuoden aikana Skandinavian arktisille alueille tullaan investoimaan 197 miljardia ja vuoteen 2030 mennessä kaikkiaan 277 miljardia euroa. Suurimmat investoinnit tehdään rakennus-, energia- ja kaivosteollisuuteen, logistiikkaan sekä matkailuun ja luoville aloille.

Toimintaympäristö

KASVUALUSTAT INNOVATIIVISIMMILLE IDEOILLE.
Oulun Innovaatioallianssi (OIA) on verkostojen verkosto. Sen viisi ekosysteemiä – Ketterä kaupallistaminen, OuluHealth, ICT ja digitalisaatio, Teollisuus 2026 ja Pohjoinen vetovoimainen kaupunki – edustavat oululaisen osaamisen huippua. Kaikki kehitysalustat ja ekosysteemit ovat liiketoimintasi hyödynnettävissä.

Voit tulla Ouluun idean kanssa ja lähteä mukanasi valmis tuote: meillä on kaikki mitä tarvitset ideasi tuotteistamiseen, rahoittamiseen, testaamiseen ja kaupallistamiseen.

Kongressit ja tapahtumat

HUIPPUPALVELUT POHJOISEN EKSOTIIKALLA.
Kompakti kaupunkikeskusta palveluineen ja hyvät liikenneyhteydet ovat Oulun valtteja, kun järjestetään kokouksia ja muita tapahtumia. Oulu on jo pitkään kuulunut Suomen suosituimpiin kohteisiin kansainvälisten kongressien järjestäjien keskuudessa. Kansainvälisissä kongresseissa korostuu myös kokemuksellisuus: pohjoiset elämykset erottuvat edukseen.