Ouluun kaivataan lisää ICT-alan osaajia

Kauppakamarin selvityksen mukaan lähivuosina tarvitaan 1800 uutta ICT-alan asiantuntijaa

Oulun kauppakamari on julkaissut selvityksen, jossa kartoitettiin puolen vuoden ajan Oulun alueen ICT-yritysten osaaja- ja osaamistarpeita vuosille 2018 – 2022. Tulokset kertovat voimakkaasta osaajatarpeesta, jonka ovat luoneet alueen vahva ICT-yrityskanta ja Oulun seudulle etabloituneet kansainväliset yritykset. Lisäksi Ouluun on perustettu viimeisen viiden vuoden aikana yli 500 korkean teknologian startup-yritystä.

Selvityksen mukaan Oulun seudulla rekrytoitiin vuonna 2017 noin 1100 henkeä ICT-alalle. Kuluvana vuonna määrän arvio on sama. Yritysten näkemysten pohjalta vuosien 2019-2020 kuluessa Oulun seudulla tehdään arviolta yhteensä noin 1800 rekrytointia. 1800 henkilön tarve vastaa noin 12 prosenttia Oulun alueen ICT-yritysten henkilöstöstä.

Tilanne on perusluonteeltaan positiivinen, sillä se kertoo alueen ICT-yritysten halusta kehittyä ja palkata työvoimaa Oulun seudulla. Nyt yksi ratkaiseva kysymys kuuluukin, miten hyvin alan koulutus pystyy vastaamaan nopeasti kasvaneeseen osaajatarpeeseen?

”Meillä on ICT-alalla vuosittainen noin 200 opiskelijan sisäänotto. Sen lisäksi käynnissä on kertaluontoinen samansuuruinen muuntokoulutus. Me olemme valmiita panostamaan tutkintokoulutusmäärien nostoon, mikä edellyttää tiivistyvää yhteistyötä lukioiden kanssa. Pula matematiikkaa ja luonnontieteitä osaavista hakijoista on todellinen. Tutkintokoulutuksen lisäksi on huolehdittava täydennys- ja muuntokoulutuksen jatkuvuudesta. On selvää, että koulutusta kannattaa käyttää kansainvälisen työvoiman houkuttelemiseen. Yksin kotimaisin voimin emme tule selviämään”, arvioi Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Naiset edelleen hyödyntämätön potentiaali ICT-alalla

Rekrytointitarpeesta (1800) noin 60 prosenttia on ohjelmistoalan osaajia ja 20 prosenttia HW-RF-mekaniikka-alan osaajia. Myynti- ja markkinointiosaajien tarve on noin kuusi prosenttia. Projektipäälliköiden tai vastaavien ammattinimikkeiden rekrytointitarve on noin neljä prosenttia.

”Oulun ammattikorkeakoulun sisäänotto Informaatioteknologian alueelle on nyt yhteensä 210, joista englanninkieliseen koulutukseen 40. Parina viime vuotena ICT-valmistuneita on ollut noin 150, joista ohjelmistoalalle noin 130 ja HW-RF-mekaniikka-alalle vuosittain 5 – 10. Oulun ammattikorkeakoulussa hakijoita alalle on tällä hetkellä aika hyvin; keskimääräinen hakijasuhde on tekniikan alan parhaimmistoa eli yli kaksi hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti. Valtaosa hakijoista on miehiä – naiset ovat edelleenkin valtaosin hyödyntämätön potentiaali”, toteaa Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso.

”Yksi haaste on, että rahoitusjärjestelmän kriteerit ovat edelleen hyvin tutkintopohjaisia; tulevaisuudessa avoimen oppimisen ja moduulipohjaisen oppimisen edellytyksiä rahoitusjärjestelmässä toivottavasti parannetaan. Toinen haaste on, että Oulun ammattikorkeakoululle ei anneta riittävästi resursseja toteuttaa koulutusta, johon meillä olisi halua ja kykyä. Esimerkiksi ICT-muuntokoulutukseen saimme vain kahdeksan koulutuspaikkaa”, jatkaa rehtori Paaso.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston näkökulmasta Oulun kauppakamarin toteuttama selvitys on ajoittunut oikea-aikaisesti.

”Kartoitustyö on osoittanut, että osaavalle työvoimalle on entistä enemmän kysyntää. ICT-toimialan työpaikat mahdollistavat sijoittua alalle työhön esimerkiksi koulutusten kautta. TE-palveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat rekrytointi-, muunto- ja täsmäkoulutukset ovat toimivia työkaluja yrityksille, joilla on pulaa osaavasta työvoimasta. Yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavat koulutukset ovat tehokas tapa saattaa yhteen työ ja tekijä. Jos aiemmin tarvittiin koulutusta vastaavaa työtä, niin nyt on tarve työtä vastaavalle koulutukselle. ICT-toimiala on nopeasti muuttuva ja palvelutuotannolta edellytetään ketteryyttä sekä nopeaa reagointia”, toteaa palvelujohtaja Pirjo Juntunen Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistosta.

Vuonna 1918 perustetun Oulun kauppakamarin missiona on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita. Oulun kauppakamarin visiona on olla keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa elinkeinopolitiikassa. Toiminnan tuloksena yritysten toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti kilpailukykyisemmäksi.

Lisätietoja:

Esa Pellikainen
Varatoimitusjohtaja
Oulun kauppakamari

Uusikatu 53, 90120 OULU
+358 400 682 403
esa.pellikainen@chamber.fi