Opis­ke­lu

Kaksi miestä on kiivennyt seisomaan vaaleanpunaisen talon julkisivua vasten ja ottavat tukea toisistaan ja julkisivun osista. Julkisivussa olevan oven yläpuolella lukee Oulun yliopisto.

Mikä oli­si­kaan haus­kem­pi opis­ke­lu­paik­ka kuin Oulu? Tämä nuo­re­kas kau­pun­ki tar­jo­aa monen­ta­sois­ta kou­lu­tus­ta – ja tie­ten­kin sitä hui­kean hie­noa opis­ke­li­jae­lä­mää.

Oulu on ark­ti­sen Euroo­pan nopeim­min kas­va­va kau­pun­ki­seu­tu! Tääl­tä jos mis­tä löy­dät kave­rei­ta kehit­ty­mi­seen: Meil­lä on Oulun seu­dul­la 250 000 asu­kas­ta ja 120 kan­sal­li­suut­ta. Olem­me myös Euroo­pan mit­ta­puul­la mel­koi­sen nuo­rek­kai­ta, sil­lä kes­ki-ikäm­me on vain 38 vuot­ta. Jopa kol­mas­osal­la oulu­lai­sis­ta on kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, eli ihan vaa­ti­mat­to­mas­ti voim­me sanoa ole­vam­me mel­ko fik­sua sak­kia. Tule roh­keas­ti mukaan ja löy­dä oma pol­kusi Oulus­sa.

Oppilaita työskentelemässä

Kou­lu­tus­ta ja tut­ki­mus­ta kai­kil­le

Mikä oli­si­kaan haus­kem­pi opis­ke­lu­paik­ka kuin Oulu? Tämä nuo­re­kas kau­pun­ki tar­jo­aa kou­lu­tus­ta useal­la eri kou­lu­tusas­teel­la – ja tie­ten­kin sitä hui­kean haus­kaa opis­ke­li­jae­lä­mää.

Toi­min­taa ja tie­toa maa­han­muut­ta­jal­le

Ter­ve­tu­loa Ouluun – asteen ver­ran parem­paan kau­pun­kiin. Oulu tar­jo­aa kan­sain­vä­li­sen ja ins­pi­roi­van kodin, jos­ta löy­tyy kai­kil­le jota­kin.