Työ­pai­kat

Kaksi ihmistä istuu nauraen sohvalla värikkään seinän edessä. Seinä on raidoitettu mustalla ja vaaleanpunaisella, ja siinä on pilvien kuvia. Toisen henkilön takana on valokirjaimin kirjoitettu seinälle sana ”bitti”.

Onko buc­ket-lis­tal­la­si Oulus­sa työs­ken­te­le­mi­nen? Tai kai­paa­ko yri­tyk­se­si osaa­jia Oulus­ta? Vai olet­ko tuo­mas­sa yri­tyk­se­si Ouluun? Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa! Oulu on muun muas­sa kol­men kor­kea­kou­lun ja lukuis­ten mui­den oppi­lai­tos­ten kau­pun­ki, jos­sa riit­tää tule­vai­suu­den osaa­jia.

Hyvään elä­mään on tääl­lä Oulus­sa vai­va­ton­ta yhdis­tää mer­ki­tyk­sel­li­nen työ – mitä se sit­ten sinul­le tar­koit­taa­kin!

Kaksi naista katsoo VR-laseilla

Löy­dä työ

Etsit­kö mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä? Vai ins­pi­roi­ko sinua yrit­tä­jyys? Tule sinä­kin töi­hin Ouluun – ja nau­ti elä­mäs­tä­si! Tääl­lä työn ja vapaa-ajan tasa­pai­not­ta­mi­nen onnis­tuu lois­ta­vas­ti.

Mies seisoo BusinessAsemalla

Löy­dä osaa­ja

Oulus­sa työt ja teki­jät koh­taa­vat. Uusien osaa­jien rek­ry­toin­ti tääl­lä on nyt hel­pom­paa kuin kos­kaan aiem­min.

Oulus­sa työ­pai­kal­le ei ole pit­kä mat­ka eikä lii­ken­ne­ruuh­kis­sa tar­vit­se juu­ri jonot­taa: sano­taan, että tääl­lä pää­see mel­kein min­ne vaan 20 minuu­tis­sa.