Back to News

FutureTech Oulu 2023 – keskeisiä huomioita tekoälystä

Tämä artikkeli kokoaa eräitä keskeisiä huomioita FutureTech-tilaisuudesta, joka järjestettiin Oulussa Tullisalissa torstaina 12.10.2023. Ensinnäkin kiitokset jokaiselle kortensa kekoon kantaneelle tilaisuuden osalta. Tilaisuuden tarkoitus oli yhtäältä esitellä tekoälyn uusia käytännöllisiä sovelluskohteita ja toisaalta maalata myös realistista tulevaisuudenkuvaa uuden teknologian osalta, joka on yllättänyt monet meistä, jopa teknologia-asiantuntijat. Arvioin tilaisuuden olleen kokonaisuudessaan onnistunut ja sen taustalla oli paljon yhteistä tekemistä niin meillä BusinessOulussa kuin yhteistyössä paikallisen yrityskentän sekä ulkopuolisten sidosryhmien välillä. Kiitos myös paikallaolleelle yleisölle! Lokakuinen myrsky, joka oli poikkeuksellisen raju juuri tuona päivänä, ei onneksi nujertanut motivaatiota ja paikalla olikin hyvä joukko juuri oikeita ihmisiä.

Jokainen puheenvuoro toi erilaisen näkökulman voimakkaassa kehityksessä olevaan digitalisaatioon. On selvää, että elinympäristömme, kaupungit, työn tekemisen muodot sekä vapaa-aikamme tulevat muuttumaan eri tavoin. Nostan tässä vain kaksi esimerkkiä, joiden kautta tilaisuuden ydin voidaan tiivistää.

Nokian johtava metaverse-asiantuntija; Head of Trend and Innovation Scouting, Leslie Shannon kuvasi mieleenpainuvasti teknologioiden kypsymistä sekä arvonluontia. Nokia on ja tulee varmasti olemaan jatkossakin merkittävä langattomien verkkojen kehittäjä ja valmistaja. Langattomat verkot ovat kuitenkin entistä enemmän taustalla, varmistamassa perusinfraa uusille sovelluksille ja teknologisille alustoille, jotka luovat todellista lisäarvoa eri käyttäjäryhmille.

Nokian Head of Trend and Innovation Scouting, Leslie Shannon

Kaikki objektit tulevat menemään verkkoon ennemmin tai myöhemmin, joko aktiivisesti tai passiivisen havainnoinnin kautta todentamaan esimerkiksi digitaalista kaksosta. Äärimmäisen suorituskykyinen verkko, joka osaa käyttää saumattomasti pilvi- ja reunaresursseja, mahdollistaa uusia funktionaalisuuksia, joita voidaan kuvata Metaverse-konseptin mukaisesti. Teknologian kypsyminen visionäärien suunnittelupöydältä lopulta aidosti toimiviksi ja kohtuullisen hintaisiksi sovelluksiksi ottaa aikansa. Kuluva vuosikymmen muuttaa tässä suhteessa kaiken ja voimme todistaa ennennäkemättömien ja ihan kaikille käyttäjäryhmille tärkeiden sovellusten esiinmarssin suurella volyymilla. Itselleni tämä esitys oli hyvin tärkeä, inspiroiva ja myös herättelevä. Suomalaisten kehittäjäyritysten on syytä uskoa r&d-työhön ja jatkaa rohkeaa etunojaa. Uuden teknologian esiinmarssi mahdollistaa myös ennennäkemätöntä arvonluonnin mahdollisuutta, joka voi parhaimmillaan hyödyttää meitä kaikkia huomattavasti.

A-CX:n operatiivinen johtaja ja perustajajäsen Mikko Peltola avasi omassa puheenvuorossaan käytännöllisesti tekoälyn, erityisesti laajoihin kielimalleihin perustuvan kehittyneen transformeripohjaisen algoritmikehityksen nykytilaa ja tulevaisuutta.

A-CX:n operatiivinen johtaja ja perustajajäsen, Mikko Peltola

Neuroverkot, kehittyvät algoritmit ja matemaattiset mallit eivät ole syntyneet tyhjästä. Jo kauan kehittäjät ovat ymmärtäneet, että algoritmeille tulee luoda paineistettu konteksti, jossa algoritmi pakotetaan todennäköisyyslaskennalla saavuttamaan oikea ja tavoiteltu lopputulema. Tätä kehitystyötä on tehty pitkään ja samalla olemme todistaneet niin kehitysympäristöjen, matemaattisten mallien, käyttöliittymien kuin prosessointitehonkin valtavia kehitysloikkia. Kun kehitykset etenevät riittävän pitkälle, disruptio on mahdollista. Puolessa vuodessa olemme päässeet AGI-uhkakeskusteluista realistisemmalle tasolle, jossa hyväksytään laajasti tekoälyn tuottavuusloikan ulottaminen kaikille toimialoille. Samalla tulee ymmärtää, että vain ottamalla käyttöön erilaisia co-pilot-tukijärjestelmiä, ei ole mahdollista saada aitoa kilpailuetua markkinoilla. Tuottavuus kasvaa, mutta se kasvaa markkinadynamiikan perusteella kaikkialla. Vuosikymmenen aikana tulee tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Automaatio lisääntyy räjähdyksenomaisesti ja taloudellisen tuoton perusteet ovat osaltaan uusjaossa. Mikä on Suomen rooli ja kehittyvä asema tässä? Jos meillä on halua, lähes kaikki on mahdollista. Peltolan esitys oli erittäin näkemyksellinen ja otti kantaa hienosti ajankohtaisiin kontekstimuutoksiin, joita havaita eri tasoilla. Ymmärtämällä teknologiaa, voimme tehdä siitä helpommin lähestyttävän ja näin saada tarttumapintaa myös uusien sovellusten kehittämiselle.

Taikaboxin tanssiesitys AI:n kanssa

FutureTech-tilaisuuden kokonaisannin perusteella näen, että meidän on syytä ottaa uudet työkalut rohkeasti kokeillen mahdollisimman laajasti käyttöön. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös uuden kehittämistä aidon liiketoiminta-arvon luomiseksi. Pelimerkit ovat juuri nyt monella tapaa uusjaossa. Bill Gates on todennut, että hän on urallaan aidosti yllättänyt kahdesti. Ensimmäinen kerta oli graafinen käyttöliittymä ja toinen kerta oli keskustelu OpenAI:n tiimin kanssa. Elämme disruptiota ja tarkka ennakointi on mahdotonta. FutureTech-tilaisuudessa oppimamme perusteella eteenpäin nojaaminen kehittyneiden tekoälysovellusten käyttöönotossa ja jatkokehittämisessä on todennäköisesti hyvin kannattavaa. Oulun kaupunki ja BusinessOulu yhdessä kumppaneiden kanssa pyrkii tarjoamaan tähän työhön alueellisesti parhaan mahdollisen toiminta- ja kokeiluympäristön yrityksille. Voimme muuttaa maailmaa – yhdessä.

  • Tavoitellaan korkeaa asemaa teknologiakehityksen arvoketjuissa
  • AI (LLM) -sovellukset on pakko ottaa käyttöön, eivät itsessään tuo kilpailuetua vaan tarjoavat minimitasoedellytykset kilpailluilla markkinoilla.
  • Kilpailuetu on saavutettavissa aidolla käyttötapausspesifillä jatkokehityksellä
  • Teknologiat ovat kypsyneet vuosia ja vuosikymmeniä, 2020-luku on sadonkorjuun vuosikymmen!

Uskallamme luvata, että FutureTech Oulu 2024 -tilaisuus järjestetään. Tavoittelemme entistäkin laadukkaampaa katsausta nykyhetkeen ja huomisen teknologiakehitykseen paikallisilla mausteilla. Meillä ICTOulu-tiimissä ja BusinessOulussa laajemminkin on huomattavan paljon aloitteita näihin teemoihin. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja voimme alkaa tehdä puhetta todeksi.

BusinessOulun puolesta kiittäen,

Jussi Leponiemi


We will post updates throughout the month on ICTOulu, as well as on our LinkedIn channel. If you want to know more about our activities and we how can support your business, please feel free to contact us.