Back to News

Introducing Sebitti Oy

Also in finnish below.

The company was founded in 1994, when the founder Jukka Kenttälä got an idea of a better financial management program while studying. Developing it theirselves, Kenttälä also got his first client. The company has grown organicly ever since with their own product, but software development subcontracting sky rocketed and the first employees were hired around millennium. Later came along their first own product, nowadays over 10 000 users covering project management software Reportronic, which creates stability and security for company.

Nowadays Sebitti grows steadily with heir clients 10-20% a year and the need of recruiting good developers is constant. Examples of clients are Iloq and Feelment which have been collaborating with Sebitti for 20 years and the good companionship continues.

Sebitti does software development from UI/UX- designing to Full Stack- software development and also software testing like automation testing and maintenance. We can do for example customized enterprise resource planning with mobile apps and their maintenance, example client being Peltec Oy.

Nowadays there’s a team of about 30 highly motivated, passionate people working in Sebitti. Most of them are software developers. Something about the flourishing of Sebitti’s workers can be seen from a very little turnover of the staff. We have provided also opportunities of internships, which have led to lasting employment. For staff, Sebitti provides cozy, open and supportive community, where no-one is left alone. We have active interaction, like boardgame- and painting-soirees, team sporting and Stand up -nights. Development days are done together in here and abroad too.

www.sebitti.fi

Yritysesittely Sebitti Oy

Yritys sai alkunsa vuonna 1994, kun yrityksen perustaja Jukka Kenttälä sai opiskeluaikana idean paremmasta taloushallinto-ohjelmasta, jota hän lähti itse kehittämään ja sitä kautta hän sai myös ensimmäisen asiakkaansa. Yritys on kasvanut siitä lähtien orgaanisesti oman tuotteen voimin, mutta ohjelmistoalihankintapuoli lähti sen jälkeen kasvamaan voimakkaasti ja yritykseen palkattiin ensimmäiset työntekijät vuosituhannen vaihteessa. Myöhemmin mukaan tuli myös oma tuote, nykyisin yli 10 000 käyttäjän hankehallintajärjestelmä Reportronic, joka luo yritykselle varmuutta ja vakautta.

Nykyisin Sebitti kasvaa tasaisesti asiakkaidensa mukana 10-20%:n vuosivauhtia ja hyvien ohjelmistokehittäjien rekrytointi on jatkuvaa. Esimerkkejä asiakkaista ovat mm. Iloq ja Feelment, jotka ovat olleet asiakkaana n. 20 vuotta ja työ jatkuu hyvässä kumppanuudessa.

Sebitti tekee ohjelmistokehitystä UI/UX- suunnittelusta lähtien Full Stack- ohjelmistokehitykseen ja myös ohjelmistojen testauksesta, kuten automaatiotestaus, ylläpitoon saakka. Voimme tehdä esim. räätälöidyn toiminnanohjauksen mobiiliappeineen ja niiden ylläpitoon, esimerkkiasiakkaana Peltec Oy.

Nykyisin Sebitillä työskentelee n.30 hengen sitoutunut ja intohimoinen tiimi, joista pääosa on ohjelmistokehittäjiä. Työntekijöiden viihtyvyydestä kertoo se, että vaihtuvuus on vähäistä. Olemme tarjonneet myös harjoittelupaikkoja, joista on muodostunut pysyvä työsuhde. Työntekijöille Sebitti tarjoaa mukavan, avoimen ja kannustavan yhteisön, jossa kenenkään ei tarvitse olla yksin. Meillä on aktiivista yhteistoimintaa, kuten lautapeli- ja maalausiltoja, yhdessä liikkumista ja Stand up- iltoja. Kehityspäiviä on vietetty porukalla sekä kotimaassa että ulkomaillakin.

www.sebitti.fi