Let’s expe­rience this sum­mer toget­her

Two women and coffee talks

We have won­der­ful news! Inter­na­tio­nal House Oulu brings people toget­her in the sum­mer as well.

Now we are orga­nizing “Toget­her in Sum­mer” events, which will take place on Mon­days, the 24th, and 31st of July, from 13:00 until 15:00.

“Toget­her in Sum­mer” gives you the oppor­tu­ni­ty to meet new people and chat whi­le enjo­ying a cup of cof­fee or tea and a small snack. Locals and inter­na­tio­nal people are welco­me, and no regi­stra­tion is requi­red.

Address: Busi­ness­A­se­ma, Hal­li­tus­ka­tu 36 A.
We hope you will arri­ve on time, 12.50–13.00.

See you soon!

For more infor­ma­tion about the event, plea­se con­tact:

Anna­kai­sa Vää­rä­nie­mi
annakaisa.vaaraniemi@businessoulu.com
+358 40 182 9071


Ter­ve­tu­loa Kesä yhdes­sä ‑tapah­tu­miin

Inter­na­tio­nal House Oulu tuo ihmi­set yhteen myös kesäl­lä. Jär­jes­täm­me mak­sut­to­mia Kesä yhdes­sä ‑tapah­tu­mia hei­nä­kuus­sa (24. / 31.7.) maa­nan­tai­sin kel­lo 13–15.

”Kesä yhdes­sä” tar­jo­aa sinul­le mah­dol­li­suu­den tava­ta uusia ihmi­siä ja jutel­la hei­dän kans­saan. Samal­la voit naut­tia kah­vis­ta tai tees­tä ja pie­nes­tä pur­ta­vas­ta.

Tapah­tu­ma on avoin kai­kil­le, ja sii­hen ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua etu­kä­teen. Toi­vom­me, että saa­vut pai­kal­le hyvis­sä ajoin, 12.50–13.00.

Osoi­te: Busi­ness­A­se­ma, Hal­li­tus­ka­tu 36 A, Oulu

Näh­dään pian ja koe­taan kesä yhdes­sä!