Oulu Boost Event: Upscal­ing Dig­i­tal Solu­tions in Cities

An aerial photo of the city of Oulu.

Oulu­un kokoon­tuu joukko EU-maid­en dig­i­tal­isaa­tion asiantun­ti­joi­ta 10.–11.12. Oulu Boost Event kuu­luu Suomen EU-puheen­jo­hta­ju­uskau­den oheistapah­tu­mi­in ja siihen odote­taan osal­lis­tu­van noin 200 alan asiantun­ti­jaa. Tapah­tu­man yhtey­dessä allekir­joite­taan julis­tus, jos­sa koroste­taan dig­i­taal­is­ten ratkaisu­jen merk­i­tys­tä kaupunkien kestävässä kehi­tyk­sessä.

Kon­fer­enssi jär­jestetään yhteistyössä työ- ja elinkeino­min­is­ter­iön, ympäristömin­is­ter­iön, komis­sion ja muiden euroop­palais­ten insti­tuu­tioiden kanssa.