Trials

Kokei­lu tuot­taa uut­ta tie­toa kehi­tet­tä­vään pal­ve­luun tai tuot­tee­seen. Tie­to voi liit­tyä itse tuot­tee­seen, asia­kas­tar­pee­seen tai käyt­töym­pä­ris­töön.

Onko kokei­lun tar­vet­ta? Voim­me aut­taa sinua kokei­lu­ym­pä­ris­tön löy­tä­mi­ses­sä ja käyt­tä­jien tavoit­ta­mi­ses­sa. Täy­tä ohei­nen loma­ke, niin otam­me yhteyt­tä.