Osaa­jan UKK

International talent at BusinessAsema

Kysy­myk­siä? Meil­lä on vas­taus (mel­kein) kaik­keen! Olit­pa ute­lias uusi oulu­lai­nen tai vas­ta poh­ti­mas­sa, miten tän­ne pää­si­si uudis­ta­maan elä­mään­sä, tämä UKK-sivu on sinua var­ten.

Ota hal­tuun oulu­lai­nen tyy­li elää

Työ­tä ja opis­ke­lua poh­joi­sen par­haas­sa pai­kas­sa

Luon­to ihan kotio­vel­la, tapah­tu­mat mel­kein naa­pu­ris­sa

Olet­ko muut­ta­mas­sa Suo­meen? Inter­na­tio­nal House Oulu koko­aa eri­lai­set neu­von­ta­pal­ve­lut maa­han­muut­ta­jil­le ja kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­ta rek­ry­toi­vil­le yri­tyk­sil­le yhden katon alle!

Ota sel­vää mah­dol­li­suuk­sis­ta IH Oulun sivul­la.