Pohjoinen ohjelma

Luistelijoita meren jäällä

Pohjoisen merkitys Suomelle kasvaa – Pohjoinen ohjelma hallitusohjelmaan

Pohjoisen geopoliittinen tilanne on muuttunut. Venäjän hyökkäyssodan ja sitä seuraavan Nato-jäsenyyden, energiakriisin, huoltovarmuuden, osaamiseen perustuvan kasvun ja vihreän siirtymän asettamien vaatimusten myötä katseet ovat kääntyneet pohjoiseen.

Pohjoisen toimijat (maakuntaliitot, kaupungit, korkeakoulut, kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt) ovat yhdessä tunnistaneet, että pohjoisen mahdollisuuksien hyödyntäminen on koko Suomen etu. Siksi esitämme yhdessä, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan Pohjoinen ohjelma – kasvua, turvallisuutta ja yhteistyötä.

Oulun seudun hallitusohjelmatavoitteet

Sen lisäksi, että yhdessä pohjoisen toimijoiden kanssa esitämme hallitusohjelmaan kirjausta Pohjoisesta ohjelmasta, olemme yhdessä Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston sekä alueen sidosryhmien kanssa valmistelleet tähän dokumenttiin yhteisiä hallitusohjelmatavoitteita, joita esitämme kirjattaviksi Pohjoisen ohjelmaan.

Lisätietoa

Lataa tästä Pohjoinen ohjelma:

Lataa tästä Oulun seudun hallitusohjelmatavoitteet:


The national significance of the North is increasing – Northern Agenda to be added to the government programme

The geopolitical status of the North has changed. The offensive Russian warfare with subsequent demands arising from the issues of NATO membership, energy crisis, security of supply, growth based on expertise, and green transition have turned people’s eyes to the North.

Northern Finnish stakeholders (regional councils, cities, universities, chambers of commerce, and entrepreneurial associations) have recognised that utilisation of the Northern potential shall benefit the whole of Finland. That is why we together are proposing a Northern Agenda to be documented in the next government programme – involving growth, security, and cooperation.

More information

Download the Northern Agenda here:


Oulun seudun hallitusohjelmatavoitteet

Sen lisäksi, että yhdessä pohjoisen toimijoiden kanssa esitämme hallitusohjelmaan kirjausta Pohjoisesta ohjelmasta, olemme yhdessä Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston sekä alueen sidosryhmien kanssa valmistelleet tähän dokumenttiin yhteisiä hallitusohjelmatavoitteita, joita esitämme kirjattaviksi Pohjoisen ohjelmaan.


Tiedote

Julkaisuvapaa 16.1.2023 klo 9.00

Pohjoisen avaintoimijat esittävät: Pohjoinen ohjelma seuraavaan hallitusohjelmaan

Pressmeddelande

Nyckelaktörerna i norr föreslår: Norra programmet inkluderas i nästa regeringsprogram


Puolueiden puheenjohtajia Oulussa 17.1.2023

Oulussa järjestetyssä Arvoseminaarissa panelisteina olivat puheenjohtajat Li Andersson (vas.), Sari Essayah (kd.), Harry Harkimo (liik.), Maria Ohisalo (vihr.) ja Petteri Orpo (kok.). Arvoseminaarin juonsi Piia-Noora Kauppi. Seminaarissa pohjoinen ohjelma oli vahvasti esillä ja ohjelma sai panelisteilta tukea. Katso koko seminaari oheisesta linkistä:


Pohjoisen Logistiikkafoorumi 2023

Pohjoisen Logistiikkafoorumi 2023 järjestettiin 25. tammikuuta Oulussa. Katso oheisesta linkistä mm. maakuntajohtaja Pauli Harjun, ulkopoliittisen instituutin apulaisjohtaja Samu-Ville Paukkusen ja Barents-suurlähettilään Jari Vilenin puheenvuorot

Puheenvuoroissa käsiteltiin mm. turvallisuus- ja huoltovarmuusteemaan liittyviä näkökulmia ja sitä miten pohjoisen uusi turvallisuuspoliittinen tilanne heijastuu logistiikkaan ja liikenteeseen.


Pohjoisen tulevaisuuskatsaus – Suomen sampo ja portti länteen


Tiedote: Pohjoisen Suomen tulevai­suus­katsaus – pohjoinen on tärkeä koko Suomen kasvun, huolto­var­muuden ja turval­li­suuden kannalta

JULKAISTU 3.5.2022


Pohjoisen kaupunginjohtajat, maakuntajohtajat ja kauppakamarien toimitusjohtajat julkaisevat yhdessä Pohjoisen tulevaisuuskatsauksen. Nimi viittaa perinteeseen, jossa ministeriöt valmistelevat tulevaisuuskatsauksia vaaleja edeltävänä keväänä yhteiskunnan tulevia suuntaviivoja hahmottaakseen.

Kun puhumme pohjoisesta, puhumme Suomessa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnista. Mutta puhumme myös alueista maamme rajojen ulkopuolella. Vaikka välillämme olevat rajat ovat niin käytännöllisiltä kuin poliittisilta vaikutuksiltaan vaihtelevia – EU-maiden Suomen ja Ruotsin välisestä rajasta EU:n ja Venäjän pisimpään maarajaan – pidämme ensiarvoisen tärkeänä nähdä näiden rajojen yli. Pohjoisen tulevaisuuskatsauksen pääviesti on, että pohjoinen Suomi tuottaa tulevaisuudessakin hyvinvointia ja elinvoimaa paitsi Suomessa ja suomalaisille, myös laajemmin. Vaikka uhkia on, ovat pohjoisessa olemassa ne vahvuudet, mahdollisuudet ja tekijät, joilla vastataan koko maailman suurimpiin tulevaisuuden haasteisiin. Tuomme tulevaisuuskatsauksessamme esille perusteluita tälle väitteelle.