Vapaa-aika

Valkoiseen paitaan ja mustiin housuihin pukeutunut henkilö skeittaamassa värikkäillä graffiteilla koristetussa parkissa sinisen taivaan alla. Henkilö on keskellä hyppyä, ja skeittilauta on pyörähtämässä hänen jalkojensa alla.

Oulu on oikea herk­ku: pik­ku­kau­pun­gin lep­poi­sa tun­nel­ma sekä ison kau­pun­gin pal­ve­lut ja run­sas kult­tuu­ri­tar­jon­ta kuor­ru­te­taan nel­jäl­lä vuo­de­na­jal­la ja upeil­la luon­toe­lä­myk­sil­lä. Vapaa-ajan tar­joi­lueh­do­tus: päi­vit­täin.

Nal­li­ka­rin pit­kä hiek­ka­ran­ta ja Kaup­pa­to­rin iloi­nen tun­nel­ma kepeä­nä kesä­päi­vä­nä. Kuk­keat kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat ja teke­mis­tä joka makuun. Huu­maa­van taso­kas ravin­to­la­tar­jon­ta ja kivat kah­vi­lat. Kirk­kaa­na tal­vi­päi­vä­nä meren jää ja hoi­de­tut hiih­to­la­dut. Pyö­räi­ly upei­ta reit­te­jä pit­kin ympä­ri vuo­den – min­ne tahan­sa.

Kuu­los­taa­ko unel­mal­ta? Ei ei, se on todel­li­suut­ta Oulus­sa! Oulus­sa esi­mer­kik­si jär­jes­te­tään vuo­sit­tain yli tuhat vas­tus­ta­ma­ton­ta tapah­tu­maa. Kau­pun­gis­ta löy­tyy myös tasok­kaat puit­teet sekä perin­teis­ten yksi­lö­la­jien että jouk­kueur­hei­lun tree­naa­mi­sel­le, unoh­ta­mat­ta aktii­vi­sia uudem­pien lajien har­ras­ta­jia. Aidot nel­jä vuo­den­ai­kaa tar­joa­vat vaih­te­le­van ympä­ris­tön kai­ken­lai­sel­le teke­mi­sel­le.

Lisää tie­toa Oulun vapaa-ajan mah­dol­li­suuk­sis­ta

Mat­kai­li­jan ja koti­seu­tuun­sa tutus­tu­jan ykkös­paik­ka on Visi­tOu­lu:
Visi­tOu­lun verk­ko­si­vus­to (visitoulu.fi)

Tavat­to­mas­ti tapah­tu­mia mel­kein joka päi­väl­le löy­dät Mun Oulun kalen­te­ris­ta:
Mun Oulun tapah­tu­ma­ka­len­te­ri (munoulu.fi)

Tie­det­tä, tai­det­ta, luke­mis­ta. Har­ras­tuk­sia koko per­heel­le. Enem­män aikaa poh­joi­sil­le elä­myk­sil­le.