Oulu

Ota hal­tuun Oulu: asteen ver­ran parem­pi kau­pun­ki. Oulu on poh­joi­nen Euroo­pan kult­tuu­ri­kau­pun­ki, joka pur­su­aa inhi­mil­lis­tä ener­gi­aa ja kuhi­see tule­vai­suu­den tek­no­lo­gi­aa.

Oulun tun­nis­taa hui­sin laa­duk­kaas­ta arjen elä­mäs­tä, kai­kil­le avoi­mis­ta työ- ja kehit­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta maa­il­man hui­pul­le asti sekä investointi‑, inno­vaa­tio- ja yri­tys­kult­tuu­ris­ta, joka vie men­nes­sään. Oulu on oival­ta­va, juu­re­va ja poh­joi­sen luon­non ehdoil­la elä­vä kau­pun­ki, jos­sa osaa­jat ja mer­ki­tyk­sel­li­set tule­vai­suu­den mah­dol­li­suu­det koh­taa­vat. Oulus­sa on tilaa, aikaa koh­taa­mi­sil­le, jot­ka voi­vat myl­ler­tää koko elä­mä­si – asteen ver­ran parem­min, tie­ten­kin.

Poh­joi­sen pal­lon­puo­lis­kon oival­ta­vin paik­ka

Loistavista kuiduista tehty pallon muotoinen valotaideteos valaisee ympäristönsä siniseksi puistossa. Ympärillä on ihmisiä, ja henkilö etualalla koskettaa teosta.

Ihmeel­li­nen Oulu

Kaik­ki, mitä olet iki­nä halun­nut tie­tää Oulus­ta – aina­kin mel­kein! Lue monen mon­ta isoa fak­taa ja mie­len­kiin­tois­ta knop­pi­tie­toa kau­pun­gis­ta, joka on mat­kal­la maa­il­man par­haak­si.

Ajan­koh­tais­ta Oulus­sa

Mitä Oulus­ta kuu­luu just nyt? Lue uusim­mat artik­ke­lit tai surf­faa muil­le kau­pun­gin kuu­lu­mi­sia lis­taa­vil­le sivuil­le.

Ouluhalli ja sen ympäristö ilmasta kuvattuna. Ouluhallin katto on valaistu sinivioletiksi, ja valoilla on luotu kattoon myös Oulun astemerkki.