Innovaatiot

Lyhythiuksinen henkilö 3D-lasit päässään osoittamassa 3D-mallinnusta ihmissydämestä.

Oulussa innovaatiot ja niiden kehittäminen ovat aina perustuneet eri toimijoiden väliseen, läheiseen yhteistoimintaan. Eri alojen ekosysteemeissä ja klustereissa ovat monipuolisesti edustettuina koulutus, tutkimus, liike-elämä ja julkinen sektori, joiden yhteistyötä tukemaan perustettiin vuonna 2009 verkostojen verkosto, Oulun innovaatioallianssi.

Oulun kaupunki ja Työ- ja elinkeinoministeriö allekirjoittivat helmikuun alussa 2021 globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021–2027.   

Oulun ekosysteemisopimuksen sisältö pohjautuu Oulun pitkäaikaisen kumppanuusverkoston Oulun innovaatioallianssin eli lyhyemmin OIA:n strategisiin tavoitteisiin. 

Oulun innovaatioallianssi tarjoaa kasvualustat innovatiivisimmille ideoille

Verkoston yhteistyöllä Oulusta tehdään Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi, joka ratkaisee yhdessä maailmanlaajuisia ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia kestävyysongelmia.

Tavoitteen saavuttamiseksi osapuolet kohdentavat tulevina vuosina resurssejaan kolmelle strategiselle kohdealalle:

1. Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa,
2. Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut -OuluHealth,
3. Kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteisiä, edelliset läpileikkaavia teemoja ovat Yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen, kaupunki smart city -ratkaisujen kehitysalustana sekä yritysekosysteemien kokonaisuus ja tuki.

Valitut kohdealat perustuvat niissä jo olevaan tutkimus-, kehitys- ja innnovaatiotoimijoiden syvään osaamiseen, Oulun innovaatioallianssin kumppaneiden strategisiin valintoihin ja profiloitumiseen, konkreettiseen pitkäjänteiseen työhön, valmiisiin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin sekä jo tällä hetkellä tunnistettuihin vahvoihin ja nouseviin yritysekosysteemeihin.

Innovaatioallianssin kumppaneita ovat Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Luonnonvarakeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Technopolis Oy.

Oulun innovaatioallianssi perustettiin vuonna 2009 tukemaan koulutuksen, tutkimuksen, liike-elämän ja julkisen sektorin yhteistyötä – sitä ainutlaatuista toimintaa, joka on nostanut Oulun kansainväliseen tietoisuuteen keskeisenä innovaatiokeskuksena.

Pitkäjänteisen työn tuloksena Oulun seutu on selkeä Suomen ykkönen tutkimus- ja kehitysmenoissa asukasta kohti, ja kokonaispanostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat toiseksi suurimmat pääkaupunkiseudun jälkeen. OIA-osapuolten vuosille 2021–2027 solmiman strategisen puitesopimuksen tavoitteena on edelleen säilyttää vahva asema osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa ja työpaikkoja luovana seutuna.

Tutustu OIA-kumppaneihin

Oulun kaupunki (avautuu uuteen välilehteen)

Oulun yliopisto (avautuu uuteen välilehteen)

Oulun ammattikorkeakoulu (avautuu uuteen välilehteen)

Koulutuskuntayhtymä OSAO (avautuu uuteen välilehteen)

Luonnonvarakeskus (avautuu uuteen välilehteen)

Teknologian tutkimuskeskus VTT (avautuu uuteen välilehteen)

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (avautuu uuteen välilehteen)

Technopolis Oy (avautuu uuteen välilehteen)