Yrityksille

Mies puhumassa kuvan etualalla näkyvälle yleisölle. Hänellä on suuri näyttö, jossa näkyy otsikko ”Mobile Data Growth continues”. Taustalla näkyy OuluHealthin logo.

Oulu tarjoaa yrityksille teknologista etumatkaa ja kansainvälisen toimintaympäristön lähellä koko pohjoisen potentiaalia ja ostovoimaa.

250 000 asukkaan Oulun seutu on arktisen Euroopan nopeimmin kasvava kaupunkiseutu ja kansainvälinen bisnes- ja innovaatiokeskus täynnä mahdollisuuksia. Arktisen Euroopan merkittävin liike-elämän, koulutuksen ja kulttuurin keskus tunnetaan erityisesti informaatioteknologian innovaatioista. Vahvaa ja monipuolista korkean teknologian yrityskenttää tukee liki 20 000 osaajaa ICT-, terveysteknologia- ja cleantech-aloilla.

Yritysten, julkisen sektorin ja korkeakoulujen yhteistyö on saumatonta ja kaupunki pursuaa innovaatioita sekä mahdollisuuksia uuden luomiseen. Oulusta löytyy huippuluokan koulutusta sekä teknistä osaamista, joka nostaa yrityksesi tietotaidon täysin uudelle tasolle.

Oululaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön sijoitetaan eniten Suomessa – eurooppalaisellakin tasolla Oulu asettuu tilastoissa korkealle. Lisäksi oululaisyritysten keräämän riskirahoituksen määrä kaupungin asukaslukuun suhteutettuna on maailman kärkeä.

Digitalisaation kärjessä

Vuosisatojen ajan oululaista osaamista on viety maailmalle erilaisten tuotteiden muodossa, oli kyseessä sitten terva, paperi tai teknologiset ratkaisut.

Digitalisaation edelläkävijänä Oululla on takanaan jo puolen vuosisadan historia langattoman teknologian parissa. Lähes 3 miljardia ihmistä ympäri maailman käyttää päivittäin Oulussa kehitettyä teknologiaa. Paljon puhuttu 5G-teknologia on pitkälti kotoisin Oulusta, ja Oulun yliopiston visionäärien johdolla on kehitteillä myös seuraava langattomuuden sukupolvi – 6G.

Viime vuosina Oulun teknologia-alan ekosysteemistä on kehittynyt kymmenien globaalien tuotekehitysyksiköiden keskittymä. Yhdistämällä langatonta osaamista eri aloille, kuten terveyteen ja teollisuuteen, voidaan älykkäillä ratkaisuilla luoda edistyneitä palveluita kaikkeen liiketoimintaan. Ennen kaikkea tuotekehitys Oulussa osataan – voit tulla ideasi kanssa Ouluun ja lähteä maailmalle valmis tuote takataskussa.

Terveysteknologian huipulla

Oulun seutu on Suomen toiseksi suurin terveysteknologian keskittymä. Vuoden 2021 lopulla jo noin 1800 ammattilaista työllistävien alan yritysten huippuosaamista viedään vauhdilla kansainvälisille markkinoille.

Terveysteknologia- ja life science -alan yritykset muodostavat tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin kanssa OuluHealth-verkoston, joka yhteistyöllä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä tietysti tarjoaa yhä parempia ratkaisuja terveyspalvelujen ja hyvinvoinnin kehittämiseen ympäri maailman.

Myös oululaisen terveysalan osaamisen takana on pitkä edelläkävijyys informaatioteknologian alalla. Eipä olekaan ihme, että kaupunkiin on rakenteilla myös maailman ensimmäinen 5G-sairaala. Uusi Oulun yliopistollinen sairaala on valmis vuonna 2030.

Autoteollisuuden tulevaisuus

Autoteollisuus on siirtymässä digitaaliseen aikaan vauhdilla. Autosta on tulossa uusi matkapuhelin, joka tarvitsee helposti päivitettäviä ohjelmistoja, luotettavaa tiedonsiirtoa ja uusia innovaatioita niin käyttöliittymiin, materiaaleihin kuin palveluihinkin.

Oulu Automotive Cluster on avoin ekosysteemi, jossa yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät yhteistyössä ratkaisuja autojen sähköistymiseen, autonomiseen liikenteeseen ja liikkumisen uusiin liiketoimintamalleihin. Klusteri auttaa pk-yrityksiä löytämään autoteollisuudesta asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä jakaa tietoa ja valmentaa yrityksiä toimimaan kansainvälisen autoteollisuuden arvoketjuissa.

Oulu Automotive Cluster on yksi nopeimmin kasvavista kansallisista yritysklustereita. Jäseninä on jo yli 100 yritystä ja 30 tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatiota.

Oppivin kiertotalouskaupunki

Oulun kaupunki on sitoutunut edistämään kiertotaloutta yhdessä sidosryhmiensä kanssa ja työtä viitoittamaan on laadittu kiertotalouden tiekartta. Kiertotalousratkaisut vaativat uudenlaista ajattelua, uudenlaisia arvoverkkoja ja uudenlaisia ratkaisuja. Oppimista, joka vaatii tutkimista, kehittämistä, kokeiluja, onnistumisia ja joskus epäonnistumisiakin. Oulu haluaakin olla oppivin kiertotalouskaupunki, ja edistää myös sidosryhmiensä oppimista ja kehittymistä. Yritysten välistä yhteistyötä sekä yritysten ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä kiihdyttämään on perustettu kiertotalousklusteri. Klusteri on yrityksille avoin ekosysteemi, joka auttaa yrityksiä löytämään uusia kumppaneita ja asiakkaita, jakaa tietoa ja osaamista sekä järjestää kokeiluja ja eri tyyppisiä tapahtumia kiertotalousinnovaatioiden ja -liiketoiminnan edistämiseksi. Se toimii myös rajapintana julkiseen sektoriin sekä kansainvälisiin klustereihin ja mahdollistaa kansainvälistä näkyvyyttä yrityksille.

Oulu auttaa yritystäsi kasvamaan

Vahva innovaatio-osaaminen ja dynaaminen toimintaympäristö arktisen Euroopan nopeimmin kasvavassa kaupungissa vetävät Ouluun sekä startup-yrityksiä että isoja kansainvälisiä yrityksiä.

Oulun kaupungin liikelaitos BusinessOulu tarjoaa maksuttomat asiantuntijapalvelut käyttöösi yrityksen perustamisesta tai alueelle sijoittumisesta aina verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen saakka. BusinessOulusta saat tietoa esimerkiksi liiketoimintamahdollisuuksista, julkisesta rahoituksesta, saatavilla olevasta työvoimasta ja mahdollisista kumppaneista.

BusinessOulu edistää, auttaa ja toimii aktiivisesti, jotta alueen yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot verkottuvat eri puolille maailmaa. Vientiverkostoja voidaan hyödyntää alueen innovatiivisuuden ja elinkeinoelämän kansainvälistymisen edistämiseksi. Oululla on yhteistyösuhde kaikkiaan 16 kaupungin kanssa neljässä maanosassa. Näitä suhteita hyödynnetään myös yritysten kansainvälistymisessä. Vientiverkostojen avulla yritykset pääsevät nopeammin kiinni liiketoimintamahdollisuuksiin ja suoraviivaiseen kauppaan.