Uut­ta Oulun kesäs­sä! Koe ja näe kau­pun­ki vesil­tä

Uusi vesi­tak­si vie nel­jään eri koh­tee­seen, ja rei­tin var­rel­la voi ihail­la merel­li­sen Oulun mai­se­mia.

Tätä moni on kai­van­nut Oulus­sa! Sea Oulu aloit­ti kesä­kuus­sa vesi­tak­sin lii­ken­nöin­nin. Reit­ti kul­kee Torin­ran­nas­ta Top­pi­lan­sal­meen, Punai­sen Myl­lyn lai­tu­ril­le. Sii­nä välis­sä vesi­tak­si pysäh­tyy Hie­ta­saa­res­sa kah­del­la lai­tu­ril­la, Joh­teen­poo­kis­sa ja See­la­ris­sa.

Edes­ta­kai­nen mat­ka esi­mer­kik­si alkaen ja päät­tyen Torin­ran­taan kes­tää vajaat kak­si tun­tia. Vene liik­kuu sää­va­rauk­sel­la elo­kuun lop­puun saak­ka.

Kyy­tiin voi hypä­tä myös kai­kil­ta nel­jäl­tä lai­tu­ril­ta ja kul­kea vaik­ka­pa yhden väli­mat­kan. Mat­ko­ja ei voi vara­ta etu­kä­teen, mut­ta vesi­tak­sin voi vara­ta koko­naan yksi­tyi­seen käyt­töön.

Veneen kyy­tiin mah­tuu kym­me­nen mat­kus­ta­jaa. Läh­döt ovat arki­sin kah­den tun­nin välein Torin­ran­nas­ta kel­lo 12–18. Kes­ki­vii­kos­ta lau­an­tai­hin vesi­tak­si kul­kee myös iltai­sin kel­lo 22 saak­ka.

Kat­so tar­kem­mat aika­tau­lut ja lip­pu­jen hin­nat tääl­tä.