AADA-palvelusta löytyy apua arkeen

Apua Arkeen Digitalisaation Avulla -palvelu eli AADA-palvelu on virtuaalinen näyttelytila, joka esittelee kotona asumista, hyvinvointia ja omahoitoa tukevia, pääosin teknologisia ratkaisuja. Ratkaisut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten testaamia ja toimivaksi todettuja. AADA-palvelun avulla asukkaat ja ammattilaiset löytävät tarvittavat ratkaisut helposti. Palvelusta asukas tai asukkaan omainen saa myös tiedon siitä, mistä ratkaisun voi hankkia. AADA-palvelulle on tarve, koska tällä hetkellä erilaisia hyvinvoinnin ratkaisuja on paljon markkinoilla, mutta niitä ei välttämättä tunneta ja ne ovat eri internet-sivustoilla hajallaan. 

AADA-palvelu syntyi POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta -hankkeessa. Palvelu on koekäytössä ja sitä yhteiskehitetään edelleen. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan otettiin 20 yritystä. 

Tutustu palveluun: https://aada-palvelu.fi/