Kokeilun voi aloittaa vaikka ideasta

BusinessAsema on kokeilijan hiekkalaatikko: olitpa sitten yrittäjä tai viittä vaille sellainen, Asemalta löytyy koko ketju ideasta kokeiluun ja hautomosta maailman markkinoille.

BusinessAsemalla Hallituskadulla kohtaavat paitsi työt ja tekijät, myös haasteet ja ratkaisut.

”Lähtölaukauksena voi olla avattu haaste, johon haetaan uutta ratkaisua, tai kokeilijan oma idea. Tuotteesta voi valmistaa tuotteesi prototyypin ja testata sitä käyttäjillä – ja siinä samalla virittää bisneksen”, Pirjo Koskiniemi BusinessOulusta yllyttää. Aseman yläkerrassa toimii yrityshautomo kasvuhakuisille startupeille, ja kaupungin yrityspalvelut ovat saatavilla samasta paikasta.

BusinessAsema toimii kokeilualustana ja testausympäristönä uusille tuotteille ja palveluille. Monenlaiset ihmiset käyvät BusinessAsemalla ja käyttävät tiloja, ja rakennus on pullollaan kiinteistöälyä kehittäjien hyödynnettäväksi.

”120 sensoria mittaa läsnäoloa tiloissa, ravintolan pöytien istumapaikkojen käyttöä, kävijämääriä, ilmanlaatua ja lämpötilaa. Tulossa on myös energian- ja sähkönkulutusdataa”, BusinessAseman kokeiluympäristöstä vastaava Jari Jokisalo kertoo.

”Suurin osa tästä datasta on reaaliaikaisesti nähtävillä BusinessAseman nettisivujen Empathic Building -digikaksosessa ja kehittäjien saatavilla Azure-tietoaltaan kautta. Ideana on, että altaan datan hyödyntäjät myös jakavat omasta datastaan muille.”

BusinessAsemalla toimii digitaalisen pienvalmistuksen verstas FabLab, jossa voi suunnitella ja pienimuotoisesti myös toteuttaa tuotteen – leikata, 3D-tulostaa, jyrsiä tai vaikka ommella. Pilvi 3D Design Review -tilassa taas voi katselmoida kolmiulotteisia tuotteiden ja tilojen suunnitelmia. Eikä kyse ole vain tekniikasta, digitaalisia valmistusmenetelmiä voi hyödyntää taiteessakin.  

Kokkeile nopiasti!

Kokeilla toki voi ilman dataakin. Esihautomoon voi hakeutua testaamaan omaa yritysideaansa. eStart-esihautomo tarjoaa valmennusta yritysideaa tai sen jalostamista miettiville henkilöille ja tiimeille. Se antaa tavallista yritysneuvontaa pidemmän polun kehittää omaa liikeideaa ja arvioida sen onnistumisen mahdollisuuksia. Millainen on yrityksesi toimintaympäristö ja markkina nyt, millainen viiden vuoden päästä? 

Nopiat kokkeilut on nimi uusien ratkaisujen kehitystä nopeuttaville ja asiakasymmärrystä lisääville kokeiluille BusinessAsemalla.

”Kannattaa kokeilla asioita jo tuotekehitysvaiheessa, eikä odottaa, että mahdolliset puutteet huomataan vasta markkinoilla. Kokeilualustalla yritykset pääsevät todellisiin käyttöympäristöihin oikeiden käyttäjien kanssa”, Pirjo Koskiniemi hoksauttaa.

BusinessAsemalla kokeilu on ohjattua toimintaa, joten sitä ei tarvitse osata tehdä yksin. Asiakkaiden osallistaminen antaa ymmärrystä, jota ei muuten saisi. Tavallisten ihmisten Patiolla.fi-käyttäjäfoorumi mahdollistaa loppukäyttäjien osallistamisen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

BusinessOulun yrityshautomo tarjoaa vähintään valtakunnallisille markkinoille tähtääville yrityksille vuoden mittaisen ohjelman ja yhteisölliset tilat. Hautomo-ohjelma kattaa liiketoiminnan keskeisimmät alueet: mitä pitää tehdä ja mihin ei kannata ryhtyä.

Tehhäänkö yhessä BusinessAsemalla?

Pirjo Koskiniemi
yhteiskehittäminen ja kokeilut

Liisa Pietikäinen
ennakointi

Jari Jokisalo
BusinessAseman kokeiluympäristö

Hannu Hiltunen
hautomotoiminta

hannu.j.hiltunen@businessoulu.com
muut: etunimi.sukunimi@businessoulu.com

Kuva:  ”BusinessAsemalle on asennettu 120 sensoria kokeiluja varten”, Jari Jokisalo kertoo.