Asun­to­mes­suar­von­ta 2023

Hie­noa, olet tul­lut juu­ri oike­aan paik­kaan!

Täl­lä sivul­la voit osal­lis­tua Lovii­san asun­to­mes­su­jen ainut­laa­tui­sim­paan arvon­taan ja voit­taa unii­kin Oulu-tai­de­säh­kö­pyö­rän aivan omak­si. Arvon­taan voi osal­lis­tua 6.7.–6.8.2023. Lue arvon­nan sään­nöt.

Unii­kin Oulu-tai­de­säh­kö­pyö­rän visu­aa­li­sen ilmeen suun­nit­te­lus­ta ja toteu­tuk­ses­ta vas­taa oulu­lai­nen kuva­tai­tei­li­ja Kai­ja Hin­ku­la.
Whi­te E Trek­king 3.0 on moni­puo­li­nen pol­ku­pyö­rä, joka sopii kau­pun­ki- ja maas­toa­joon. Pyö­räs­sä on mm. Boschin säh­kö­moot­to­ri, kah­dek­san Shi­ma­no-vaih­det­ta ja hydrau­li­set Tekt­ro-levy­jar­rut.

Asun­to­mes­suar­von­ta

Arvon­nan sään­nöt ja tie­to­suo­ja

Lue lisää Oulus­ta

Unii­kin tai­de­pyö­rän lisäk­si kesäi­nen Oulu tar­jo­aa mat­kai­li­jal­le pal­jon

Lue par­haat kesä­vin­kin Ouluun

Tie­sit­hän myös, että vuo­den 2025 asun­to­mes­sut pide­tään Oulus­sa?

Tutus­tu 2025 asun­to­mes­sua­lu­ee­seen

Voi­si­ko vuo­den 2026 Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si­kin valit­tu Oulu olla myös sinun uusi koti­si?

Poh­joi­sen pal­lon­puo­lis­kon oival­ta­vin paik­ka