Meta­ver­se Deve­lo­pers

Join the move­ment!
Beco­me Oulu Meta­ver­se Deve­lo­per!

Me Business­Oulussa ICTOu­lu-tii­mis­sä olem­me sitou­tu­neet pus­ke­maan Oulua Meta­ver­seen, mie­luus­ti mah­dol­li­sim­man lähel­le kes­ki­kort­te­lia. Nos­tam­me ja kehi­täm­me meta­ver­sen tun­net­tuut­ta, sovel­lus­mah­dol­li­suuk­sia sekä kon­kreet­tis­ta teke­mis­tä eri­lais­ten kokei­lu­jen ja jopa busi­ness-case­jen kaut­ta.

Teke­mis­tä on pal­jon ja tar­vit­sem­me eri roo­lei­hin osaa­jia, aina koo­da­reis­ta myy­jiin, eri toi­mia­lo­jen asian­tun­ti­joi­ta, vir­ka­mie­his­tä yrit­tä­jiin, start-upeis­ta suu­ry­ri­ty­se­dus­ta­jiin. Riit­tää, että olet kiin­nos­tu­nut asias­ta, vie­lä parem­pi, jos olet innos­tu­nut!