Maailman onnellisin opiskelija – sykähdyttäviä terveisiä Oulun yliopistolta

Maailman onnellisin opiskelija -kurssin puhujat

Maailman onnellisin opiskelija -kurssi lanseerattiin oululaiseen korkeakoulumaailmaan. Näin tehtiin vastuullisuusteko ja alettiin pitää ääntä itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen tärkeydestä opiskeluhyvinvoinnin kannalta.

Maailman onnellisin opiskelija -kurssi realisoitui syyskuussa 2022 huolellisen mutta lopulta aikajänteeltään suhteellisen ripeän pohjatyön tuloksena, josta ei ainakaan asennetta ja tekemisen meininkiä puuttunut. Vastaanotto Oulun yliopistolla järjestettävälle kurssille on ollut läpi syksyn kiinnostusta herättävä. Innostuksesta päätellen kurssille on siis mitä ilmeisimmin onnistuttu saamaan opiskelijoita uudella tavalla puhuttavaa sisältöä. Syksyn ajan kurssi on herätellyt opiskelijoita pohtimaan ja kehittämään omaa hyvinvointiaan itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kyvykkyyttä lisäämällä.

Maailman onnellisin opiskelija -kurssisisältö käsittelee itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kokonaisuuteen liittyen muun muassa ihmisen persoonallisuuden sekä ajatus- ja tunnemaailman vaikutusta kaiken taustalla, ihmisen roolia sosiaalisena ”laumaeläimenä”, empatian ja vuorovaikutuksen merkitystä, motivaatiota, arvoja, tavoitteita, vireystilaa, resilienssiä, rutiineja sekä tulevaisuuden työelämätaitoja. Kaikessa tässä kokonaisuudessa on pohjimmiltaan kyse elämänhallinnasta – ja mitä parempaa elämänhallintaa itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kyvykkyyden kautta syntyy, sitä onnellisempaa elämää on mahdollista elää.

Opiskelijahyvinvointi on nimenomaan aihe, jonka suhteen kyllä tiedostetaan, että asioita tulee tehdä sen kohentamiseksi. Asian puolesta tehdään jo paljon arvokasta työtä, mikä kaikki on kotiin päin. Maailman onnellisin opiskelija -kurssitoteutus tahtoi lähestyä hyvinvointiteemaa isosti, vaikuttavasti ja positiivisesti onnellisuuden ja elämänhallinnan lisäämisen kautta vaikuttaen opiskelijoiden ajattelu- ja toimintatapoihin. Tahdottiin tehdä asioita uudella tavalla ja lähteä käynnistämään yhteiskunnallista muutosta kohti tulevaisuuden tavoitetilaa, jossa itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen merkitys yleisemmin tunnistettaisiin vastuullisuuden, hyvinvoinnin ja elämän merkityksellisyyden rakentajina.

Mukaan tähän parempaa tulevaisuutta edistävään satsaukseen kutsuttiin luentopuhujiksi saman arvomaailman jakavia Suomen eturivin asiantuntijoita sekä keynote-puhujia, muun muassa Elina Gustafsson, Sointu Borg, Emilia Vuorisalmi, Marko Jantunen, Petri Honkonen, Pekka Hyysalo, Frank Martela, Kari Ketonen, Anna Perho ja Perttu Pölönen.

Kurssia lähti taloudellisesti mahdollistamaan myös saman arvomaailman jakavia merkittäviä kumppaneita: Oulun kaupunki / BusinessOulu, LähiTapiola Pohjoinen, Oulun Osuuspankki, Osuuskauppa Arina, Kaleva Media, Coronaria, Welado, Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö (PSOAS), Talenom, Oulun Rotaryklubi sekä Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY).

Maailman onnellisimman opiskelijan ilosanomaa lähtivät myös lisäksi arvopohjaisesti viestinnällisesti tukemaan kumppaneina MIELI Suomen Mielenterveys ry, Nyyti ry, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), Hälsa, Oulun kauppakamari, Oulun Nuorkauppakamari, Oulu Entrepreneurship Society (OuluES), Tuudo, Korkeakouluopiskelijat, Finanssi ry, Oulun yliopisto sekä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO).

Yhdessä kumppaneiden kanssa on käyty keskusteluja siitä, millainen potentiaali itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kokonaisuuden oivaltamisella on paremman yhteiskunnallisen tulevaisuuden rakentamisessa. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen edistävät nimittäin vastuullisuutta ja meidän jokaisen roolia hyvinvoivan yhteiskunnan puolesta toimimiseksi. Yksin ei missään tapauksessa kenenkään tarvitse pärjätä ja tukea on aina saatavilla, mutta ihmisyksilöllä itsellä on silti paljon vaikutusvaltaa oman hyvinvoinnin, elämänhallinnan sekä onnellisuuden edistämisessä, ja tämä syntyy itseään tuntien ja itseään johtaen.

Kun yhteiskunnassa ihmisiä sitten innostetaan ja autetaan ymmärtämään itsetuntemusta ja itsensä johtamista suunnaten tähän sopiva määrä resursseja, voidaan silloin rakentaa kestävää hyvinvointia yhteiskuntaan ja toimia mahdollisimman hyvin sen puolesta, ettei ylipäätään niin paljon hyvinvointiongelmia pääsisi syntymään.

Nimittäin yhteiskunta ei pysty kestävästi toimimaan, jos resurssien tarve ongelmien hoitamiseen lisääntyy koko ajan, mutta rakenteille sekä ajatus- ja toimintavoille näiden ongelmien syntymisen taustalla ei tehdä muutosta. Maailman onnellisin opiskelija -logiikka painottaa nimenomaan muutoksen tekemistä itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kyvykkyyden lisäämisen kautta, jolloin elämän kokonaisuuden laadulla on mahdollisuus kohentua onnellisemmaksi. Mitä enemmän hyvinvoivia yksilöitä, sitä hyvinvoivempia yhteisöjä ja yhteiskunta.

Maailman onnellisin opiskelija -kurssista tehtiin niin tärkeä edistettävä asia, että siitä onnistuttiin lanseeraamaan toteutus, josta opiskelijoiden on kurssikiintiön puitteissa mahdollista saada opintopisteitä ja joka luentosarjana on myös itsessään avoin kaikille – eli paikalle saavat tulla kuuntelemaan luentoja kaikki halukkaat, myös muut kuin opiskelijat. Luentosarjan teemat koskettavat yhtä lailla työelämääkin ja koko elämää ylipäätään.

Maailman onnellisimman opiskelijan ilosanomaa julistetaan luentojen merkeissä tälle syksyä vielä marraskuun loppuun saakka. Aihepiiri kaipaa myös jatkossa aktiivista yhteistuumaista eteenpäin viemistä tässä yhteiskunnassa sekä verkostoitumista sen puolesta. Oulu on avannut keskustelun hyvinvoinnin suunnannäyttäjänä ja kannustaa kaikkia keskusteluun, ajatteluun sekä tekoihin paremman yhteisen tulevaisuuden puolesta.

Lue lisää Maailman onnellisin opiskelija -kurssin sivuilta (avautuu uuteen välilehteen).

Katso myös uutinen aiheesta Oulu.comista.

Teksti: Henrietta Karjalainen