Oulu-sana­kir­ja

Miten hyvin nää ossaat oulua?

Tipah­dat­ko kyy­dis­tä, kun oulu­lai­nen innos­tuu raa­taa­maan oikein kun­nol­la? Vai solah­ta­vat­ko Oulun mur­teen sanat ja sanon­nat suu­husi somas­ti?

San­nin oulu–suomi–englanti-sanakirjan avul­la pää­set kiin­ni Oulun puheen­par­ren eri­koi­suuk­siin! Aloi­ta alla ole­van sana­kir­jan lyhyen oppi­mää­rän sanois­ta ja jat­ka pit­kän oppi­mää­rän lausei­siin ja sanon­toi­hin. Pelaa sen jäl­keen San­nin joh­dol­la peliä ja tes­taa oppi­maa­si!

Lyhyt oppi­mää­rä

Hir­viät pijot – isot juh­lat – big par­ty
Holo­va­ta – valut­taa lii­kaa vet­tä – to was­te water
Hölö­kä­tä – höl­kä­tä, lenk­keil­lä – to jog
Ili­ma­nai­ku­nen – tur­ha – unim­por­tant
Kalap­pia – mennä/lähteä nopeas­ti – to lea­ve quickly
Kali­ja – olut – beer
Kir­va­ta – kiroil­la – to cur­se
Kolo­me – kol­me – three
Kom­piai­nen – kark­ki – can­dy
Kyly­mä – kyl­mä – cold
Käl­li – jäy­nä, pila – prank
Känk­ky – pizza – pizza
Könäh­tää – kaa­tua – to fall over
Lehe­mä – leh­mä – cow
Lit­sit – housu­jen veto­ket­ju – pant zip­per
Löö­ki – sipu­li – onion
Men­nä pah­ki – tör­mä­tä – to col­li­de
Märis­tä – itkeä – to cry
Neli­jä – nel­jä – four
Nää – sinä – you

Oho – anteek­si – oh, sor­ry
Olla ölö­vi­nä – olla mui­na mie­hi­nä – to act nonc­ha­lant­ly
Onnik­ka – lin­ja-auto – bus
Ook­ko nää
– olet­ko – Are you?
Paa­ri – baa­ri – bar
Pah­ki – päin jota­kin – to run into somet­hing
Patio – teras­si – ter­race
Pilik­kua – pilk­koa – to chop
Pimiä – pimeä – dark
Pot­na­pek­ka – oulu­lai­nen katu­ju­na – fun mini city train
Pulu­ka­sa – pul­kas­sa eli val­mis – rea­dy
Pöli­jä – höl­mö – sil­ly
Pöpe­rö – ruo­ka – food
Raa­ta­ta – jutel­la – to chat
Roho­mu – ahne – gree­dy
Rotu­aa­ri – käve­ly­ka­tu Oulus­sa – pede­strian street in Oulu
Ruu­ka­ta – olla tapa­na – tend to do somet­hing

Röhö­nöt­tää – istua tai maa­ta löy­säs­ti – to slouch
Rös­sy­pot­tu – veri­pal­tus­ta ja peru­nas­ta teh­ty keit­to – blood pud­ding soup
Sele­ko­se seläl­lää – täy­sin auki – wide open
Suo­luk­ka – suo­lai­nen esim. väli­pa­la – sal­ty snack
Sär­kiä – rik­koa, kivis­tää – to break or ache
Tehä pöpe­ryä – lait­taa ruo­kaa – to cook some food
Tolok­ku – kun­nol­li­nen – brisk, pro­per
Tulu­kut­ta­ja – valit­ta­ja – complai­ner
Vaha­ta – kat­soa – to sta­re
Vala­mis – val­mis – rea­dy
Vasi­ten – Muu­ten vain – just for the fun of it
Ällyyt­tää – hui­ja­ta – to trick someo­ne

Pit­kä oppi­mää­rä

Alak­ko nää mua? – Vie­tet­täi­siin­kö aikaa yhdes­sä? – Would you like to hang out?
Ei oo hili­ku hilik­kua! – Ei ole yhtään rahaa – (Sor­ry) I have no money
Ekkö nää paa pipua pää­hä? – Etkö lai­ta pipoa pää­hän? – Are you not going to wear your bea­nie?
Käy mal­laa sitä mek­kua pei­li eesä! – Käy sovit­ta­mas­sa sitä mek­koa pei­lin edes­sä – Try that dress on in front of a mir­ror
Lai­tap­pa valua pääl­le – lai­ta valot pääl­le – Turn on the lights
Luk­kiik­ko nää – luit­ko – Did you read…
Lähek­kö nää mun kans kaha­vil­le? – Läh­det­kö kah­vil­le kans­sa­ni? – Would you like to have some cof­fee with me?
Lähek­kö nää völi­jyyn? – Tulet­ko mukaan? – Will you join me/us?
Mee vir­ruut­taa sitä äkkiä – Mene huuh­te­le­maan se nopeas­ti – Go and rin­se it out quickly
Misä nää kup­pa­sit? – Mis­sä vii­vyit? – What took you so long?
Mite nää oot nui änky­rä tän­nää? – Mik­si lai­tat tänään kai­kes­sa vas­taan? – How come you’ve been so grum­py all day?
Mitä nää juot? – Mitä haluai­sit juo­da? – What would you like to drink?
Mitä nää värkkäät?/Värkkääkkö nää jot­tai? – Mitä sinä teet? – What are you doing?
Mää jus­tii pori­si sen kans – Minä jut­te­lin juu­ri sen kans­sa – I just tal­ked to him/her

Mää oon kipiä­nä nii emmää voik­kaa tul­la – Olen sai­ras enkä voi tul­la – I’m sick and can’t come after all
Näh­hään pal­lo­la – Näh­dään Rotu­aa­rin pal­lol­la – Let’s meet at the Rotu­aa­ri sto­ne ball
Nää oot komia – Näy­tät hyväl­tä – You look good
Onko tyt­töi­lä ime­lä­pus­si leua alla? – Mikä tyt­tö­jä nau­rat­taa niin kovas­ti? – What do you girls find so amusing?
Ook­ko nää mit­tää trop­pe­ja vie­lä otta­nu? – Olet­ko vie­lä otta­nut jotain lää­ket­tä? – Have you had any medici­ne yet?
Ook­ko nää tul­lu sam­moi­la sili­mil­lä? – Etkö ole nuk­ku­nut yhtään täs­sä välis­sä? – Have you not had an eye­ful of sleep?
Paa se visus­ti tal­tee – Lai­ta se hyvään säi­löön – Keep it nice and safe
Pele­kääk­kö nää pol­lii­sia? – Pel­käät­kö polii­sia? – Are you afraid of the police?
Piip­paap­pa ja paap­pa pipo pää­hä – Pai­na lin­ja-auton pysäh­dys­nap­pia ja lai­ta pipo pää­hän – Press the stop but­ton and put your bea­nie on befo­re exi­ting the bus
Tää vesi­hä on ku lin­num­mai­tua – Tämä uima­ve­si­hän on tosi läm­min­tä – The water is nice and warm to swim in

Ker­ro posi­tii­vi­sen anar­kian teois­ta Oulus­sa

Tie­dät­kö hen­ki­lön tai tahon, joka toteut­taa arki­sia posi­tii­vi­ses­ti anar­kis­ti­sia teko­ja ja muut­taa Oulua aina vain mah­ta­vam­mak­si? Tai kek­sit­kö, mil­lai­sin kon­kreet­ti­sin toi­min Oulu voi­si muut­tua vie­lä parem­mak­si? Ilmian­na aja­tuk­se­si – par­hai­ta palo­ja nos­te­taan esiin somes­sa ja täl­lä sivul­la.

Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai
Max. tie­dos­ton koko: 128 MB, Max. tie­dos­tot: 3.

    Posi­tii­vis­ta anar­ki­aa
    tuke­mas­sa: