Info

Ter­ve­tu­loa Inter­na­tio­nal House Ouluun!

Inter­na­tio­nal House Oulu (lyhyem­min IH Oulu) koko­aa saman katon alle neu­von­ta­pal­ve­lui­ta maa­han­muut­ta­neil­le, tän­ne muut­toa suun­nit­te­le­vil­le sekä kan­sain­vä­li­siä hen­ki­löi­tä rek­ry­toi­vil­le yri­tyk­sil­le! IH Oulu tar­jo­aa myös eri­lai­sia tapah­tu­mia, info­ti­lai­suuk­sia, pop-up-ohjaus­ta ja neu­von­taa. Tule käy­mään tai ota yhteyt­tä.

Ota yhteyt­tä

Pal­ve­lem­me maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 9–15.
Osoi­te: Busi­ness­A­se­ma Hal­li­tus­ka­tu 36 B, 90100 Oulu
Säh­kö­pos­ti: ihoulu@ouka.fi
Puhe­lin: 08 558 558 10

Seu­raa mei­tä myös sosi­aa­li­ses­sa medias­sa
Lin­ke­dIn, Ins­ta­gram and Face­book

OIem­me tääl­lä sinua var­ten – ota yhteyt­tä

Riku­pek­ka Lei­no­nen
koor­di­naat­to­ri
+358 40 485 6963
rikupekka.leinonen@ouka.fi

Fan­gying (Fan­ni) Li
Pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja
+358 40 617 4470
fangying.li@ouka.fi

Woman smiling

Sal­la Hir­vo­nen
asian­tun­ti­ja, kv. rek­ry­toin­ti
+358 40 726 1842
salla.hirvonen@businessoulu.com

Anna­kai­sa Vää­rä­nie­mi
asian­tun­ti­ja, vies­tin­tä ja mark­ki­noin­ti
+358 40 182 9071
annakaisa.vaaraniemi@businessoulu.com