Jaa #IHOu­lu-het­ke­si ja voi­ta 40 euron lah­ja­kort­ti

Huh­ti­kuus­sa Inter­na­tio­nal House Oulu juh­lii 1‑vuotispäiväänsä täy­del­lä tapah­tu­ma­kat­tauk­sel­la. Näi­den tapah­tu­mien lisäk­si käyn­nis­täm­me eri­tyi­sen kam­pan­jan sosi­aa­li­ses­sa medias­sa (Face­book, Lin­ke­dIn ja IG) : #Wit­hI­HOu­lu! Jaa tari­na­si ja koke­muk­se­si kans­sam­me ja voit voit­taa 40 euron lah­ja­kor­tin.

Toi­mi näin:

Jul­kai­se kuva tai video, jos­sa tuo­te­merk­kim­me Inter­na­tio­nal House Oulu esiin­tyy, sosi­aa­li­sen median kana­vas­sa­si. Ker­ro lyhyes­ti, mitä IH Oulu on tuo­nut elä­mää­si. Muis­ta tägä­tä @InternationalHouseOulu ja #IHOu­lu osal­lis­tuak­se­si lah­ja­kor­tin arvon­taan.

Arvom­me kaik­kien osal­lis­tu­jien jou­kos­ta yhden voit­ta­jan syn­ty­mä­päi­vä­juh­lis­sam­me Busi­ness­A­se­mal­la 25. huh­ti­kuu­ta, ja jul­kis­tam­me voit­ta­jan nimen juh­la­päi­vä­näm­me.

Älä mis­saa tilai­suut­ta voit­taa! Jaa tari­na­si kans­sam­me jo tänään.