Ver­kos­toi­tu­mis­ta ja lau­ta­pe­le­jä Inter­na­tio­nal House Oulus­sa

Ter­ve­tu­loa nau­tin­nol­li­seen ver­kos­toi­tu­mis- ja lau­ta­pe­li-iltaan 22. mar­ras­kuu­ta. Samal­la kuu­let, mitä Oulun seu­dul­la voi teh­dä tal­vel­la.

Kut­sum­me sinut läm­pi­mäs­ti Inter­na­tio­nal House Oulun ja Bloom Ry:n ver­kos­toi­tu­mis- ja lau­ta­pe­li-iltaan. Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 22.11. Busi­ness­A­se­mal­la, joka sijait­see Oulun kes­kus­tas­sa.

Agen­da:

Vie­tä muka­va ilta jutus­tel­len herk­ku­jen ja kah­vin ääres­sä, ja halu­tes­sa­si voit pela­ta myös lau­ta­pe­le­jä. Tuom­me tapah­tu­maan eri­lai­sia pele­jä. Sinä­kin voit tuo­da muka­na­si oman peli­si ja opet­taa sitä muil­le.

Tapah­tu­ma on mak­su­ton ja avoin kai­kil­le. Tar­joi­lu­jen vuok­si pyy­däm­me ilmoit­tau­tu­maan etu­kä­teen, 21. mar­ras­kuu­ta men­nes­sä.