Ter­ve­tu­loa IH Oulun pik­ni­kil­le

Mikä onkaan parem­pi tapa viet­tää kesä­päi­vää kuin pik­nik uima­ran­nal­la herk­ku­jen ja hyvien tyyp­pien kans­sa? Tule kesä­kuun haus­kim­paan tapah­tu­maan, jon­ka sinul­le jär­jes­tä­vät Inter­na­tio­nal House Oulu ja sen lähet­ti­läät.

Tar­joam­me nopeim­mil­le pien­tä pur­ta­vaa ja vir­vok­kei­ta. Kan­nat­taa kui­ten­kin varau­tua omil­la pik­niks­näk­seil­lä; Nal­li­ka­ris­sa on mah­dol­li­suus gril­la­ta myös omia ruo­kia, mikä­li sää suo­sii. Tapah­tu­mal­la on sää­va­raus.

Ota mukaan myös oma pik­ni­kvilt­ti­si ja suo­sik­ki­ke­sä­pe­li­si, jos haluat vaik­ka­pa opet­taa sitä muil­le. Tapah­tu­mam­me on ilmai­nen ja avoin kai­kil­le.

Näh­dään pik­ni­kil­lä Nal­li­ka­ris­sa.