Ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-kiso­jen Mus­tien hevos­ten kar­sin­taan ehtii vie­lä mukaan

Ilmakitaran MM Oulussa

Haluat­ko soit­taa ilma­ki­ta­raa­si suu­rel­le ylei­söl­le? Ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-kisan Mus­tia hevo­sia hae­taan tämän vii­kon ajan!

Ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-finaa­li 2023 lähes­tyy, ja kan­sain­vä­li­sen ilma­ki­ta­ra­ver­kos­ton jäsen­maat valit­se­vat par­hail­laan kan­sal­li­sia mes­ta­rei­taan.

Mikä­li et satu ole­maan oman maa­si ilma­ki­ta­ran­soi­ton mes­ta­ri, tie MM-finaa­liin onnis­tuu myös Mus­tien hevos­ten kar­sin­nan kaut­ta. Ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lähet­tä­mi­nen ei vie­lä takaa paik­kaa, sil­lä kil­pai­lu­pai­kat arvo­taan ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan pää­tyt­tyä.

Mus­tien hevos­ten kar­sin­taan voi vie­lä jokai­nen ilma­ki­ta­ran­soi­ton maa­il­ma­mes­ta­rik­si halua­va ilmoit­tau­tua per­jan­tai­hin 14. hei­nä­kuu­ta men­nes­sä kiso­jen Ins­ta­gram-tilil­lä @airguitarworlchampionships sijait­se­van lin­kin kaut­ta. Lisä­tie­to­ja ja osal­lis­tu­mi­nen onnis­tuu myös täs­tä lin­kis­tä.

Kar­sin­nas­ta tors­tai­na 24. elo­kuu­ta jat­koon pääs­seet ilma­ki­ta­ris­tit näh­dään jo heti seu­raa­va­na  päi­vä­nä Oulun kes­kus­tas­sa Rotu­aa­rin laval­la kamp­pai­le­mas­sa maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta kan­sal­lis­ten  mes­ta­rei­den, sekä vii­me vuo­den voit­toa puo­lus­ta­van Kirill “Gui­ta­ran­tu­la” Blu­men­krant­sin kans­sa.

Ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-kisat jär­jes­te­tään tänä vuon­na 26. ker­taa Oulus­sa. Ilma­ki­ta­ran­soi­ton maa­il­man­mes­ta­ruus rat­kais­taan pää­sy­mak­sut­to­mas­sa ja ikä­ra­jat­to­mas­sa finaa­li­ta­pah­tu­mas­sa 25. elo­kuu­ta.

Lue myös:

Uusi maa­il­man­mes­ta­ri on valit­tu! 5 video­ta todis­taa, että Oulu on ilma­ki­ta­ris­tien hen­ki­nen koti