Ter­ve­tu­loa Inter­na­tio­nal House Oulun syn­ty­mä­päi­vä­juh­laan

Tule mukaan juh­li­maan Inter­na­tio­nal House Oulun 1‑vuotispäivää tors­tai­na 25. huh­ti­kuu­ta.

Yksi­vuo­tis­juh­li­aan viet­tä­vän Inter­na­tio­nal House Oulun syn­ty­mä­päi­vä­kuu­kausi hui­pen­tuu ilta­juh­laan, joka jär­jes­te­tään 25. huh­ti­kuu­ta Busi­ness­A­se­mal­la.

Tapah­tu­ma on mak­su­ton ja avoin kai­kil­le; pää­kie­le­nä on englan­ti.

Ava­jais­sa­nat lausuu Inter­na­tio­nal House Oulun koor­di­naat­to­ri Riku­pek­ka Lei­no­nen. Key­no­te-puhu­ja­na toi­mii Aic­ha Manai, joka työs­ken­te­lee Star­tup Refu­gee­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

Panee­li­kes­kus­te­lus­sa kuu­lem­me Oulus­sa asu­vien kan­sain­vä­lis­ten osaa­jien koke­muk­sia suo­ma­lai­ses­ta työ­elä­mäs­tä. Pane­lis­tei­na toi­mi­vat Nai­da Valencia, Iona Tim­pe­ri, Jun Naka­mu­ra ja Irna Ima­mo­vic-Toka­lic.

Lisäk­si Inter­na­tio­nal House Oulun ambas­sa­do­rit jaka­vat #Wit­hI­HOu­lu-kam­pan­jan tari­noi­ta ja arpo­vat voit­ta­jan.

PS: Ehdit osal­lis­tu­maan #Wit­hI­HOu­lu-kam­pan­jaan syn­ty­mä­päi­vääm­me saak­ka. Arvom­me osal­lis­tu­jien kes­ken 40 euron lah­ja­kor­tin. Lue kam­pan­jas­ta lisää tääl­lä.