Mitä hank­kei­ta maa­han­muut­ta­jiin liit­tyen löy­tyy Oulun seu­dul­ta?

Isä, äiti ja kaksi lasta

Täl­le sivus­tol­le on lis­tat­tu Oulun seu­dul­la toi­mi­vat maa­han­muut­ta­jiin liit­ty­vät hank­keet. Lisä­tie­toa löy­dät jokai­sen hank­keen koti­si­vuil­ta.

Kotoa kou­luun ja työ­elä­mään, Vuol­le Set­le­ment­ti

Kotoa työ­elä­mään – Maa­han­muut­ta­nei­den toi­mi­va arki, OSAO

Motio/Tervarit Junio­rit Ry

Opti­mum, PSOTTY Ry

Tas­su-han­ke/Oamk

Trau­ma­kun­tou­tus KITU, ODL

Tuki­hel­mi, ODL

Työ­pa­joil­ta työ­elä­mään ‑han­ke, ODL

Yhden­ver­tai­nen Oulu

Yöko­ris

Pol­ku hoi­va-avus­ta­jak­si, OSAO

Puut­tuu­ko hank­kee­si lis­tal­ta? Ota yhteyt­tä: ihoulu(a)ouka.fi