Val­mii­na pelei­hin? Tule suo­sit­tuun ver­kos­toi­tu­mis- ja lau­ta­pe­li-iltaan

Olet­ko val­mis pelaa­maan lau­ta­pe­le­jä ja ken­ties ver­kos­toi­tu­maan sii­nä sivus­sa? Suo­sit­tu peli-iltam­me on tääl­lä taas 10. huh­ti­kuu­ta.

Jär­jes­täm­me haus­kan tapah­tu­man yhdes­sä Bloom Oulun kans­sa. Luvas­sa on eep­pi­nen kes­ki­viik­koil­ta, jos­sa riit­tää haus­kan­pi­toa sekä uusia ihmi­siä. Ter­ve­tu­loa läm­pi­mäs­ti mukaan niin uudet kuin tutut pelaa­jat.

Mukaan tulee eri­kois­vie­rai­ta Oulun kau­pun­gin tapah­tu­ma­pal­ve­luis­ta. Joten pää­set kuu­le­maan tii­vis­te­tyn tar­jon­nan mak­sut­to­mis­ta tapah­tu­mis­ta, joi­ta jär­jes­te­tään Oulus­sa ympä­ri vuo­den.

Tar­jol­la on myös pien­tä pur­ta­vaa sekä kah­via ja tee­tä.