Avatut kokeiluhaasteet

Kaupungin tai muun tahon avaamia tosielämän haasteita, joihin sopivia ratkaisuja kokeillaan aidossa ympäristössä.

Kokeiluhaasteissa kaupunki, muu organisaatio tai yritys avaa tosielämän kehittämiskohteitaan yritysten ja tiimien ratkaistavaksi. Yksi esimerkki tästä on nopeiden kokeilujen ohjelmat, joissa kaupunki tarjouskilpailun kautta hakee toteutettavia kokeiluita. Kokeilut ovat silloin vastikkeellisia eli kokeilija saa pienen korvauksen kokeilusta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Haastelähtöiset tapahtumat

Avoimen innovaation palvelut ovat yrityksille mahdollisuus saada uusia ideoita ja ratkaisuja oman yrityksen ulkopuolelta. Osallistaminen, nopea ideointi ja ketterät kokeilut ovat keskiössä, kun haasteita ratkaistaan. BusinessOulun valmiit toimintamallit, aikataulut ja konseptit tekevät avoimesta innovoinnista helppoa ja tuloksellista.

Etenkään aloittavien ja pk-yritysten ei tarvitse itse omistaa kaikkea, vaan ne voivat saada resursseja ja hyötyjä yhteistyöllä ja jakamalla. Osallistamalla muita avoimesti ja rohkeasti kehittämistyöhön voi löytää uusia näkökulmia ja tuloksia.

Ketterät menetelmät nopeuttavat ja tehostavat innovaatioprosessia. Näin se osuu käyttäjän tarpeisiin paremmin ja auttaa vastaamaan nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimuksiin. Tuotekehityksen syklin koko ajan nopeutuessa on parempi kokeilla asioita jo tuotekehitysvaiheessa eikä vasta markkinoille menon jälkeen. Ideoidaan nopeasti ja myös onnistutaan tai epäonnistutaan nopeasti!

Tuotekehitys ja markkinointi liittyvätkin toisiinsa erottamattomasti. Markkinointiin kuuluu asiakastarpeen selvittäminen sekä tietojen hankkiminen kohdemarkkinasta ja toimintaympäristöstä. Tuotekehitys tarvitsee markkinoinnin keräämää tietoa koko matkan ajan.

Hyvä haaste on onnistumisen edellytys

Tärkeä lähtökohta onnistuneelle innovoinnille on oikein ja ymmärrettävästi asetettu haaste. Hyvä haaste ei vain tuo esille ongelmaa, vaan siinä on aito mahdollisuus ratkaisulle ja ideoinnille.

Hyvä haaste on riittävän ymmärrettävä, innostava ja uteliaisuutta herättävä. Vaativistakin tutkimusryhmiltä tulleista kehittämiskohteista, kuten polymeereistä, on saatu muokattua tavallisille käyttäjille sopivia haasteita. Haasteen lisäksi on tärkeää määritellä tulosodotus: mitä tapahtumalta halutaan ja keneltä erityisesti halutaan ratkaisuja. Ideoijina ja ratkaisijoina korkeakouluopiskelijat ovat yksi BusinessOulun usein käyttämä ryhmä. Heistä saadaan muodostettua monialaisia tiimejä kohtuullisen helposti.

Paras toimintamalli jokaiseen tilanteeseen

Kun haaste on työstetty valmiiksi ja ratkojat valittu, BusinessOulu etsii innovointiin parhaan toimintamallin. Se voi olla esimerkiksi IdeaSprintti, yhteiskehittäminen, nopea kokeilu, hackathon tai kilpailu.

Esimerkiksi sOULUtions on korkeakouluopiskelijoille suunnattujen tapahtumien toimintamalli – kertaluontoisen ja satunnaisen ideoinnin vastakohta. sOULUtions on tietynlaisena toistuva tapahtumakonsepti, joka ennakoitavuudellaan madaltaa yritysten osallistumiskynnystä. Asemathon puolestaan keskittyy BusinessAsemaan kokeilu- ja kehitysympäristönä. IdeaSprint-tapahtumakonsepti tarjoaa haasteen antajalle kohtuullisen nopeasti koko joukon uusia ideoita ja ratkaisuja.

Avoin Patiolla.fi-käyttäjäfoorumi mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman kehittämisen käyttäjien kanssa. Testikäyttäjien joukosta voidaan hakea juuri oikeat henkilöt testaajiksi ja kehittäjiksi. Patiolla.fi-palvelua voi käyttää kaikenlaisten tuotteiden ja palvelujen kehityksessä.

Avatut kokeiluhaasteet

Voimassa olevat

Haastekilpailu

Kierroksia kiertotalouteen

Kilpailuun valitaan syksyllä 2022 open call -menettelyn avulla kerätyistä haasteista sopivimmat, joihin yritykset pääsevät tarjoamaan ratkaisuja talven ja kevään 2023 aikana. Parhaat ratkaisut pilotoidaan haasteiden avaajien todellisissa toimintaympäristöissä kesällä 2023. Toteutettavat pilotit saavat enintään 15 000 eur tuen toteutukseen.

Kilpailun tarkoituksena on erityisesti parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada näkyvyyttä ja referenssejä ratkaisuilleen ja näin parantaa niiden kilpailukykyä kasvavilla markkinoilla. Lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä tuovien, skaalattavien kiertotalousratkaisujen käyttöönottoa.

https://www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-hankkeet/kierroksia-kiertotalouteen.html

Katri Luoma-aho
projektipäällikkö, LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hanke, projektipäällikkö, Kierroksia kiertotalouteen-hanke
040 643 3826
katri.luoma-aho@businessoulu.com