Oulun innovaatioallianssi

Oulussa innovaatiot ja niiden kehittäminen perustuvat toimijoiden väliseen läheiseen yhteistoimintaan. Eri alojen ekosysteemeissä ja klustereissa ovat monipuolisesti edustettuina koulutus, tutkimus, liike-elämä ja julkinen sektori, joiden yhteistyötä tukemaan perustettiin vuonna 2009 verkostojen verkosto, Oulun innovaatioallianssi eli OIA.

Innovaatioallianssin kumppaneita ovat Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Luonnonvarakeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Technopolis Oy.

Oulun kaupunki ja Työ- ja elinkeinoministeriö allekirjoittivat vuonna 2021 globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-2027. Sen sisältö pohjautuu OIA:n strategisiin tavoitteisiin.

OIA tarjoaa kasvualustat

Oulun seutu on selkeä Suomen ykkönen tutkimus- ja kehitysmenoissa asukasta kohti, ja kokonaispanostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat toiseksi suurimmat pääkaupunkiseudun jälkeen. OIA-osapuolten vuosille 2021-2027 solmiman strategisen puitesopimuksen tavoitteena on säilyttää vahva asema osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa ja työpaikkoja luovana seutuna.

Verkoston yhteistyöllä Oulusta tehdään Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi, joka ratkaisee yhdessä maailmanlaajuisia ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia kestävyysongelmia.

Oulun seutu on selkeä Suomen ykkönen tutkimus- ja kehitysmenoissa asukasta kohti, ja kokonaispanostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat toiseksi suurimmat pääkaupunkiseudun jälkeen. OIA-osapuolten vuosille 2021-2027 solmiman strategisen puitesopimuksen tavoitteena on säilyttää vahva asema osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa ja työpaikkoja luovana seutuna.

Verkoston yhteistyöllä Oulusta tehdään Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi, joka ratkaisee yhdessä maailmanlaajuisia ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia kestävyysongelmia.

Tavoitteen saavuttamiseksi osapuolet kohdentavat tulevina vuosina resurssejaan kolmelle strategiselle kohdealalle:

  1. Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa
  2. Digitaaliset hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut – OuluHealth
  3. Kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut

Yhteisiä läpileikkaavia teemoja ovat yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen, kaupunki smart city -ratkaisujen kehitysalustana sekä yritysekosysteemien kokonaisuus ja tuki.

Lue lisää Oulun innovaatioallianssista

Tutustu OIA-kumppaneihin

Oulun kaupunki (avautuu uuteen välilehteen)

Oulun yliopisto (avautuu uuteen välilehteen)

Oulun ammattikorkeakoulu (avautuu uuteen välilehteen)

Koulutuskuntayhtymä OSAO (avautuu uuteen välilehteen)

Luonnonvarakeskus (avautuu uuteen välilehteen)

Teknologian tutkimuskeskus VTT (avautuu uuteen välilehteen)

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (avautuu uuteen välilehteen)

Technopolis Oy (avautuu uuteen välilehteen)