Rat­kai­sut

Ideas­ta toteu­tuk­seen. Äly­tek­no­lo­gian avul­la tuo­te­taan parem­pia rat­kai­su­ja, jot­ka paran­ta­vat kau­pun­gin arkea.

Ajan­koh­tai­set

Oulun Sata­man digi­taa­li­nen kak­so­nen

Ympä­ris­tö­oh­jel­man rapor­toin­ti

eAsioin­ti

Onnik­ka — pysy­vää pai­non­pu­do­tus­ta

Las­ten ja nuor­ten pal­ve­lu­tar­jot­ti­met

STEAM Oulu

Lap­siys­tä­väl­li­nen kun­ta Oulu

Gene­ra­tion Z ‑maa­il­ma

HALI – häly­tys­ajo­neu­vo­jen lii­ken­ne­va­loe­tuu­det

Lii­ken­tee­seen liit­ty­vät digi­taa­li­set pal­ve­lut

Den­to­po­lis

Hyvin­voin­ti­toi­mia­lan kehit­tä­mi­nen ideoin­nin avul­la

Oulun oma­hoi­to

Suo­men tele­maat­ti­sin tie

Itse­pal­ve­lu­kon­sep­ti kiin­teis­töis­sä

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiik­ka raken­nus­val­von­nas­sa

panOU­LU – avoin kun­ta­lais­verk­ko

Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lue

Making City

Oulu­BOT – uuden suku­pol­ven digi­taa­li­nen asia­kas­pal­ve­lu

MEDi­gi

Tule­vai­suu­den äly­käs kir­jas­to

Päät­ty­neet

Ais­ti­huo­ne pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa

AADA

Koro­­na-avus­­tus­­ha­­ke­­mus­­ten käsit­te­ly­ro­bot­ti

Car­bonWi­se

Kau­pun­ki­da­tan pilot­ti Tur­ku City Datan kans­sa

Resca-alue ja tule­vai­suu­den talot

ITS Oulu – älyk­kään lii­ken­teen stra­te­gia, toi­min­ta­ver­kos­to ja pilo­tit

inDe­mand yhteis­ke­hit­tä­mis­mal­li

Tule­vai­suu­den älyk­käät oppi­mi­sym­pä­ris­töt

Väl­­kyt-toi­­min­­ta­­mal­­li

Avoin data ja raja­pin­nat

Tah­ko­kan­gas

War­ja­kan tari­nat

5G VIIMA

Digi­taa­li­sen muu­tok­sen suun­ni­tel­ma

6G-lip­­pu­­lai­­va

CityIoT

Elin­voi­mai­nen kau­pun­ki alus­ta­na yri­tyk­sil­le (EKA)