Lii­ken­tee­seen liit­ty­vät digi­taa­li­set pal­ve­lut

Digi­taa­li­nen reit­tio­pas hyväk­si havai­tul­la alus­tal­la

Digit­ran­sit-pal­ve­lua­lus­ta on HSL:n ja Tra­fico­min kehit­tä­mä avoi­men läh­de­koo­din rei­ti­tys­tuo­te. Pal­ve­lun tilaa­ji­na ovat Oulun kau­pun­ki ja Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja­na toi­mii Digia Oyj. Pal­ve­lu perus­tuu Digit­ran­sit-pal­ve­lua­lus­taan.

Ratkaisun sivusto

https://oulunliikenne.fi/tietoja-palvelusta