Cool City – Hot sOulutions!

Oululla on harvinaisen vankka perusta älykaupungille: perinteikkään koulu- ja kauppakaupungin 50-vuotinen radioteknologioiden osaaminen ja sen ympärille kasvanut, monitieteellisestä yliopistosta kumpuava laaja tutkimus- ja tuotekehitystyö.

Meillä on jo vuosisatoja ollut paikkamme myös kansainvälisessä kaupankäynnissä aina tervasta paperiin ja teknologisiin ratkaisuihin. Pohjoisen elävän laboratorion osaaminen näkyy paitsi asukkaiden sujuvassa arjessa, myös laajemmin maailmalle skaalautuvissa älyratkaisuissa. Maailmanluokan osaamisen lisäksi tuloksia tuottaa ainutlaatuinen ketteryys, esimerkkinä koulutuksen, tutkimuksen, liikemaailman ja julkisen sektorin saumaton yhteistyö.

Olemme kohdanneet monta teollisen ajan aaltoa. Mobiiliteollisuuden lähihistoria kaupungissamme osoittaa, että oululaisuuden ytimestä löytyy kyky uudistua yhteisönä – erityinen kyky, johon tarvitaan luovuutta, rohkeutta ja yhteistä tahtoa. Oulussa jylläävät vastakohdat: urbaani kulttuuri saa voimaa luonnosta ja tiivis yhteisömme on kansainvälisempi kuin koskaan.

Me oululaiset olemme tottuneet siihen, että keskuudestamme syntyy innovaatioita, jotka kohauttavat maailmalla. Suhtaudumme avoimin mielin myös erilaisiin kokeiluihin, joissa Oulu on ollut edelläkävijä. Kun kaupunki vuonna 2005 täytti 400 vuotta, se lahjoitti kaikille kaupunkilaisille avoimen langattoman verkon, panOulun. Oululaisilla oli jo tuolloin langaton verkko linja-autossa, jopa Hailuotoon liikennöivällä lautalla! Samoihin aikoihin kehitettiin eri-ikäisiä kuntalaisia osallistamalla kymmeniä ensimmäisiä mobiilisovelluksia tehostamaan mm. nuorille ja ikääntyville tarjottavia palveluja.

Tänä päivänä kaupunki toimii avoimena innovaatioalustana. Oulussa kehitetään ääriolosuhteisiin sopivaa, kestävää ja energiatehokasta kaupunkisuunnittelua ja rakentamista. Kompaktissa kaupungissamme vähähiilisyys on sisäänrakennettuna: esimerkiksi lyhyet välimatkat innostavat tuhannet kaupunkilaiset pyöräilemään ympäri vuoden.

Tulevaisuuden Oulua rakennettaessa painopisteitämme ovat hyvinvointi ja ikääntyminen, osaaminen ja kulttuuri sekä hiilineutraali ja resurssiviisas kaupunkiympäristö. Ihmislähtöinen digitaalisten ratkaisujen käyttö sisältää paljon mahdollisuuksia mm. kotona asumisen tukemiseen. Osallistamisen ja uusien työkalujen kautta voidaan löytää kokonaan uusia ulottuvuuksia ihmisten jatkuvaan oppimiseen ja työelämän valmiuksien kehittämiseen. Kaupungin hiilineutraaliustavoitteiden toteuttaminen ja uusien digitaalisten ratkaisujen luominen edellyttää koko kaupunkiyhteisön osallistumista kehittämiseen todellisissa kaupunkiympäristöissä, alustoissa.