Tulevaisuuden älykäs kirjasto

Ovi aukeaa omalla kirjastokortilla

Älykkäät omatoimikirjastot avartavat kirjastojen aukioloaikoja, helpottavat palveluverkon suunnittelua ja parantavat uusien sähköisten kirjastopalveluiden kehittämistä. Tulossa oleva kirjastojen arkistointijärjestelmän uudistus yhdistää älykkäiden kirjastojen arkistotietokannat aiempaa yhdenmukaisemmalla tavalla ja laajentaa verkkokirjastopalveluja. Koulukirjastojen tietokantojen päivitykset tuovat ne osaksi älykkäiden kirjastojen luomaa virtuaalista tietopankkia.

Tulevaisuus: