panOU­LU – avoin kun­ta­lais­verk­ko

Kau­pun­ki kuin kah­vi­la – with free wifi!

panOU­LU on kau­pun­kia­lu­eel­la toi­mi­va avoin lan­ga­ton verk­ko, joka avat­tiin vuon­na 2003 ja sitä on laa­jen­net­tu use­aan ottee­seen vuo­sien aika­na. Par­haim­mil­laan verk­koa käyt­tää kuu­kausit­tain yli 60 000 uniik­kia käyt­tä­jää. Ver­kon hyö­dyn­tä­mi­nen on käyt­tä­jil­le mak­su­ton­ta ja sen tar­joa­vat yhteis­työs­sä Oulun kau­pun­ki, Oulun Yli­opis­to, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja muu­ta­mia mui­ta alu­een toi­mi­joi­ta. Ver­kos­sa on noin 1500 tukia­se­maa ja se kat­taa kau­pun­gin kes­kei­set jul­ki­set alu­eet, pal­ve­lu­pis­teet ja opis­ke­lu­kam­puk­set.

Ratkaisun sivusto

https://www.ouka.fi/oulu/english/panoulu