Tahkokangas

Kiertotaloutta kivestä

Tahkokankaan palvelukeskuksen aluetta kehitetään parhaillaan asemakaavamuutoksella asuinalueeksi. Alue on toiminut vuonna 2018 Ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä toteutetun Kiviaineshuollon kehittämishankkeen pilottikohteena. Alue toimi kaavoitusvaiheen kiertotaloustoimenpiteiden kokeilualustana ja ideoiden jalostamona.  Oulun kaupunki jatkaa case Tahkokangas -kokeilua viemällä kiertotaloustavoitteet läpi suunnittelussa, rakentamisessa sekä ylläpidossa. Alueen kehittämisen kulmakivenä on paikallinen massatasapaino.

Tahkokankaalla saadut positiiviset kokemukset ja uudet käytännöt on tarkoitus monistaa jatkossa myös muihin kaavahankkeisiin.