Resca-alue ja tulevaisuuden talot

Hybridi ei ole vain auto, se voi olla myös talo

Hiukkavaaran Kivikkokankaalle rakennettiin osana Inurdeco -hanketta uusiutuvan energian pilottialue, jossa yritykset voivat kokeilla ja vertailla eri uusiutuvan energian teknologioita ja samalla saadaan hyödyllistä tietoa toimivista ratkaisuista. Pilottialue etsittiin yhdessä tontti- ja kaavoituspuolen kanssa Hiukkavaarasta ja alueelle järjestettiin yrityksille avoin tonttihaku. Tonttihaku oli menestys, sillä kaikki tontit saatiin täytettyä.

Koska pilottialueelle ei tullut kaukolämpöä, se oli optimaalinen uusien teknologioiden vertailuun. Alueella toteutettiin muun muassa seuraavanlaisia ratkaisuja: korttelikohtainen sähkön- ja lämmöntuotanto puuhakkeella, 40 neliömetrin aurinkopaneeleilla varustettu talo sekä maalämpö-hybriditalo vesitakalla.

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia -hankkeessa arvioitiin Rescassa toteutettuja ratkaisuja tulevaisuuden asumisessa ja kehitettiin teknologioita eteenpäin rakennusalan toimijoiden kanssa. Perustavoite oli eri energialähteiden tai niiden yhdistelmien sekä rakennusten energiatehokkuuden optimoiminen teknisesti ja taloudellisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi. Parhaista valinnoista tehtiin monistettavat, suositeltavat konseptit niin kuluttajille kuin myös alan yrityksille.

Ratkaisun sivusto

http://www.tulevaisuudentalot.fi/