Hyvinvointitoimialan kehittäminen ideoinnin avulla

OuluHealth alustaa ideoita

Hyvinvointitoimiala digitalisoituu. Yritykset tarvitsevat vuoropuhelua loppukäyttäjien kanssa kehittääkseen tuotteita/palveluja tarpeiden mukaiseksi. OuluHealth-ekosysteemissä eri organisaatiot toimivat yhdessä alan kehittämiseksi. OuluHealth Labs toimii alustana yhteiskehittämiselle, testaukselle ja kansainväliselle yritysyhteistyölle. Innovaatiotyökalu Iitan avulla kerätään kuntalaisten ja ammattilaisten ideat talteen ja kehittämisprosessiin.

Ratkaisun sivusto

http://ouluhealth.fi/labs/