MEDigi

Valtakunnallinen oppimisalusta ja digipedagogiikka

MEDigi-hankkeen tavoitteena on valtakunnallinen lääke- ja hammaslääketieteen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi digitalisaation avulla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen oppimisalusta sekä sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen. Opetushenkilöille tarjotaan digipedagogista koulutusta ja luodaan digipedagoginen koulutusmalli opetushenkilöstön digitaitojen takaamiseksi. Hankkeessa lisätään myös lääkärin ja hammaslääkärin sähköisiin työvälineisiin (eHealth) liittyvää osaamista.

Ratkaisun sivusto

https://www.medigi.fi/