Välkyt-toimintamalli

Kolme kärkiteemaa, vahvat tulokset

Välkyt-toiminta koostui kolmesta teemasta: Pedagoginen osaaminen, valitut TVT-välineet ja validoidut materiaalit. Pedagoginen TVT-osaaminen oli perusedellytys, jotta Välkyt-toiminnan tavoitteet saatiin toteutettua arjessa. Henkilökunnan piti hallita TVT-välineistön peruskäyttö sekä niiden hyödyntäminen pedagogisessa toiminnassa.

Käytettäväksi välineistöksi valikoituivat tabletit, niiden oheislaitteistoa sekä esitystekniikaksi interaktiiviset kosketusnäytöt. Näiden lukumäärä perustui lapsiryhmien lukumäärään päiväkodissa, ja kaikki materiaalit valittiin käyttöön pedagogisin perustein. Tablettien sovellukset tukivat lapsen kasvua ja oppimista. Sovellusten asennus ja ylläpito tapahtui kaupungin mobiililaitteiden etähallinnan kautta.

Tästä eteenpäin

Välkyt-toiminnan ytimenä on oppiva yhteisö. Oppivassa yhteisössä jaetaan lasten ja henkilöstön välillä hyviä kokemuksia ja käytäntöjä. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Päiväkotien väliseen yhteistyöhön kannustetaan kaikkia yksiköitä. Näin toimien edistetään hyväksi havaittujen käytäntöjen jakamista eteenpäin.