Ympäristöohjelman raportointi

An aerial photo of the city of Oulu.

Oulun Digi esitteli Oulun seudun ympäristötoimelle PowerBI -ohjelman käytettävyyttä raportoinnissa. Uudenlaisen raportoinnin tuomat mahdollisuudet herättivät ajatuksen kuntalaisille suunnatusta julkisesta raportista.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tilasivat PowerBI -raportin toteutuksen Oulun kaupungin ympäristöohjelman toteutumisen seurannasta. Raportti valmistui tiiviissä yhteistyössä Oulun seudun ympäristötoimen sekä Oulun Digin asiantuntijoiden kanssa. Valmis raportti julkaistiin kesällä 2020 Oulun kaupungin julkisilla internet -sivuilla. Ympäristöraportti on vapaasti luettavissa ja löytyy osoitteesta https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ymparistoohjelmanseuranta

Raportissa ilmenee kaupunkistrategian painopistealueet ja niissä esitetyt linjaukset, jotka toimivat Oulun kaupungin ympäristöohjelman lähtökohtana. Tällaisessa muodossa oleva raportointi ympäristöohjelman seurannasta on ensimmäinen laatuaan. Raportti tulee jatkossa päivittymään vuosittain.

Ratkaisun sivusto

https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ymparistoohjelmanseuranta