Ympäristöohjelman raportointi

An aerial photo of the city of Oulu.

Oulun Digi esitteli Oulun seudun ympäristötoimelle PowerBI -ohjelman käytettävyyttä raportoinnissa. Uudenlaisen raportoinnin tuomat mahdollisuudet herättivät ajatuksen kuntalaisille suunnatusta julkisesta raportista.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tilasivat PowerBI -raportin toteutuksen Oulun kaupungin ympäristöohjelman toteutumisen seurannasta. Raportti valmistui tiiviissä yhteistyössä Oulun seudun ympäristötoimen sekä Oulun Digin asiantuntijoiden kanssa. Valmis raportti julkaistiin kesällä 2020 Oulun kaupungin julkisilla internet -sivuilla. Ympäristöraportti on vapaasti luettavissa ja löytyy osoitteesta https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ymparistoohjelmanseuranta

Raportissa ilmenee kaupunkistrategian painopistealueet ja niissä esitetyt linjaukset, jotka toimivat Oulun kaupungin ympäristöohjelman lähtökohtana. Tällaisessa muodossa oleva raportointi ympäristöohjelman seurannasta on ensimmäinen laatuaan. Raportti tulee jatkossa päivittymään vuosittain.