Ais­ti­huo­ne pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa

Han­hi­leh­don pal­ve­lu­kes­kuk­sen ais­ti­huo­nees­sa voi vir­tu­aa­li­so­vel­luk­sen avul­la kokea elä­myk­siä, joi­hin ei muu­ten oli­si mah­dol­li­suut­ta. Han­hi­leh­don asiak­kai­den koet­ta­va­na oli kol­me eri­lais­ta osio­ta, jois­ta yksi sisäl­si 16 eri mai­se­ma­vi­deo­ta luon­to­ää­nien kera. Ais­ti­huo­ne tar­jo­si myös fyy­sis­tä aktii­vi­suut­ta lisää­viä maa­lai­lu ‑toi­min­to­ja. Ais­ti­huo­neen taus­tal­la on aja­tus luon­toa jäl­jit­te­le­vien tilo­jen myön­tei­ses­tä vai­ku­tuk­ses­ta hyvin­voin­tiin.

Han­hi­leh­don pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa vuon­na 2020 teh­ty elä­mys­sei­nä- ja ais­ti­huo­ne­ko­kei­lu kuu­lui 6Aika CoHeWe ‑hank­kee­seen, jos­sa rat­kai­sun yhteis­ke­hit­tä­mi­seen valit­tu mik­ke­li­läi­nen OiOi Col­lec­ti­ve Oy toi­mit­ti ais­ti­huo­ne-pal­ve­lun ja oli tii­viis­ti muka­na myös ammat­ti­lais­ten kou­lut­ta­mi­ses­sa ja pal­ve­lun käyt­töö­no­tos­sa. Oulus­sa kokei­lun toteut­ti­vat Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­lut ja Oulun yli­opis­ton lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta.