Elinvoimainen kaupunki alustana yrityksille (EKA)

Alustoista liiketoimintaa

EKA – Elinvoimainen kaupunki alustana – on alustamainen toimintamalli uusille tuotteille ja palveluille. Sitä kehittävät yhteistyössä kaupunki, yritykset, tutkimuslaitokset, yliopistot ja korkeakoulut.  Alustoilla toimiminen ja yhteiskehittäminen ovat edelleen uusi tapa toimia, ja siksi eräs EKAn tavoitteista on tiivistää entisestään yhteistyötä Oulun kaupungin eri toimielimien ja yritysten välillä. Toimintamalli juurrutetaan kaupunkien ja yritysten arkeen pilottiprojektien kautta. Lisäksi hankkeen ja sen pilotointien kautta tuotetaan liiketoimintamalli ja liiketoimintasuunnitelma, jotka kuvaavat selkeästi alustamaisen toimintamallin prosessin, tarvittavat resurssit ja muut panostukset sekä tavoiteltavat tulokset.