Suomen telemaattisin tie

Muuttuvia sääoloja ja varareittejä

Telematiikkaa sisältäviä tienvarsiopasteita asennetaan 136 kappaletta. Ne ovat nopeusrajoitusmerkkejä, isoja tiedotusnäyttöjä tien sivussa ja ajoratojen yläpuolella, muuttuvia varoitus- ja kieltomerkkejä, Oulun kaupungin tapahtumaopasteita tai vaihtuvia varareittiopasteita. Näiden lisäksi hankkeessa rakennetaan tiesääasemia, liikenteenlaskentapisteitä, ruuhkanpurkuilmaisimia ja kameroita. Kaikki opasteet ja näytöt on suunniteltu riittävän isoiksi sekä helpoiksi havaita ja ymmärtää.

Ratkaisun sivusto

https://www.oulunenergia.fi/uutiset/suomen-telemaattisin-tie