Suomen telemaattisin tie

Muuttuvia sääoloja ja varareittejä

Telematiikkaa sisältäviä tienvarsiopasteita asennetaan 136 kappaletta. Ne ovat nopeusrajoitusmerkkejä, isoja tiedotusnäyttöjä tien sivussa ja ajoratojen yläpuolella, muuttuvia varoitus- ja kieltomerkkejä, Oulun kaupungin tapahtumaopasteita tai vaihtuvia varareittiopasteita. Näiden lisäksi hankkeessa rakennetaan tiesääasemia, liikenteenlaskentapisteitä, ruuhkanpurkuilmaisimia ja kameroita. Kaikki opasteet ja näytöt on suunniteltu riittävän isoiksi sekä helpoiksi havaita ja ymmärtää.