Oulun Sataman digitaalinen kaksonen

Oulun Sataman digitaalinen kaksonen on moderni ja ketterä dynaamisen tiedon alusta, joka näyttää, miten satama toimii, palvelee ja kehittyy. Kerätyn datan perusteella virtuaalinen malli raportoi toiminnasta ja alueesta monipuolisesti.

Tietoa visualisoidaan monin eri tavoin muun muassa kuvien, videoiden ja erilaisten mallinnusten avulla. Esimerkiksi tieto sääolosuhteista, eri liikennemuotojen kulusta alueella, eri toimijoiden tekemisistä tai rakennusprojektien aiheuttamista muutoksista kulkuväyliin kerätään visuaaliseksi, ajantasaiseksi tiedoksi asiakkaille, koko sataman ekosysteemille ja yrityksille koko logistiikkaketjun varrella.

Digikaksonen mahdollistaa myös meri-, raide- ja maantieliikenteen suunnittelun ja monitoroinnin käyttäen apuna laivojen, junien ja ajoneuvojen hahmontunnistusta, olosuhteiden havainnointia, objektien mallinnusta, tarkkaa paikannusta ja liikkeiden ennakoimista.

Kerättyä dataa voidaan tarvittaessa siirtää myös palvelusta ulos tietokantahakujen tai siirtoaineistojen avulla ja lisäksi tietoa pystytään hyödyntämään analytiikan työkaluilla esimerkiksi laituri- ja raidekapasiteetin optimoimiseen, lastioperoinnin simulointeihin, aluesuunnitteluun sekä reaaliaikaisiin tarpeisiin. Tulevaisuudessa digikaksonen luo mahdollisuuksia autonomisen liikenteen kehittämiseen, droonipalveluihin sekä tekoälyn käyttöön.

Ratkaisun sivusto

https://ouluport.com/satamat/satamadigitalisaatio-port-oulu-smarter-2/