Itse­pal­ve­lu­kon­sep­ti kiin­teis­töis­sä

Säh­köi­sen kulun­val­von­nan edut

Tilo­jen käyt­tö­as­te nousee huo­mat­ta­vas­ti, kun käyt­tä­jät voi­vat itse huo­leh­tia ovien aukai­sus­ta ja luki­tuk­ses­ta. Lisäk­si hen­ki­lö­kun­nan työ­pa­nos­ta pys­ty­tään ohjaa­maan muu­hun teh­tä­viin. Säh­köi­nen kulun­val­von­ta on käy­tös­sä muun muas­sa Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen yksi­köis­sä sekä oma­toi­mi­kir­jas­tois­sa.