HALI – hälytysajoneuvojen liikennevaloetuudet

Kun perille on päästävä heti

Hälytysajoneuvojen kulun nopeuttamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi niille on tarpeen järjestää liikennevaloissa vihreä valo. Ajoneuvojen satelliittipaikannus ja nykyaikainen tiedonsiirtotekniikka ovat avanneet kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksien toteuttamiseksi. Oulun seudulla on toteutettu ensimmäisenä Suomessa tällainen uuteen tekniikkaan perustuva järjestelmä, jossa hälytysajoneuvojen sijaintitiedon perusteella järjestetään liikennevaloissa vihreä valo niitä lähestyvälle hälytysajoneuvolle. Järjestelmä on sittemmin levinnyt useille paikkakunnille Suomessa.

Oulun seudun tilaajat ovat luovuttaneet järjestelmän avoimen tuotteen periaatteella myös muiden viranomaisten käyttöön. Järjestelmä toimii tällä hetkellä noin 20 kunnan alueella, ja lisäksi on käynnissä pilottikokeiluja eri puolella Suomea.

Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitetilaksi on asetettu kansallinen järjestelmä eli Hali 2.0. Järjestelmä on suunniteltu kansalliseksi järjestelmäksi, johon mikä tahansa kunta, valtion tienpitäjän edustaja ja hälytysajojen suorittaja voi Suomessa liittyä.